Rapportera brister i webbplatsen tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. 

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna i webbtillgänglighetsredogörelsen, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, vänligen meddela oss via formuläret nedan.

Anmäl brist i webbtillgängligheten

Välj den webbplats som din anmälan avser
Vill du ha återkoppling när bristen är åtgärdad?
Öppna sidomeny