Stadshuset 50 år

2019 fyllde Nyköpings stadshus 50 år. Men hur gick det till från beslut om nytt hus till att första fullmäktigemötet kunde hållas i den sprillans nya A-salen? 

Redan i slutet av 1950-talet beslutade politikerna att Nyköping skulle bygga ett stadshus. En arkitekttävling drogs igång och 146 förslag kom in. De tio främsta bidragen var ganska liknande varandra, strama funktionalistiska byggnader typiska för 1960-talets arkitektur.

1960 utsågs vinnarna: de danska arkitekterna Jean-Jacques Baruël och Paul Niepoort med bidraget Capitolium. Ur motiveringen: ”Särskilt är sammanhanget med torg och rådhus bra löst, där stadshuset skulle bli en dominant som aktivt samspelar med torgets övriga representativa byggnader. Stadshusets enkla och kraftfulla byggnadsmassor framhäver rådhusets arkitektoniska värden.” Byggnaden är ett allkonstverk där både byggnad, många möbler och lampor är ritade av arkitekterna.

Gamla byggnader revs

De gamla byggnaderna bredvid Rådhuset, vissa i dåligt skick och angripna av husbock, revs och arkeologiska utgrävningar på tomten påbörjades. Spår hittades från många hundra år tillbaka i tiden, bland annat en räknesticka från 1200-talet – runstaven - som visade sig vara den äldsta som hittats i landet.

Lokalbehovet ökade under projekttiden. Ursprungsförslaget fick ritas om till 129 arbetsplatser, en golvyta på 10 000 kvadratmeter och 41 000 kubikmeter. Bygget pågick 1962-1969.

Kostade 24 miljoner

Stadshuset beräknades kosta cirka 11 miljoner, men slutnotan landade på 24 miljoner. Det motsvarar cirka 208 miljoner i dagens penningvärde. Nyköpingsborna skämtade om att bygget borde heta Kapitalium.

2001 utsågs byggnaden av lokaltidningens läsare till Nyköpings fulaste.  Den blev byggnadsminnesförklarad 2012.

Nu efter 50 år uppskattar fler hur de olika byggnaderna kring torget representerar vitt skilda byggnadsstilar: S:t Nicolai kyrka och rådhuset från 1700-talet, länsresidenset från 1800-talets början och stadshuset från mitten av 1900-talet.

Många demokratiska möten

Stadshuset är en byggnad där demokratiska möten får stor plats. På ett år hålls cirka 90 möten enbart i de olika nämnderna och i kommunfullmäktige, som på lokal nivå motsvarar riksdagen. Läs mer om Nyköpings politik här.

Så här skriver Riksantikvarieämbetet om Nyköpings stadshus:

”Det är ett av Sveriges mest intressanta modernistiska byggnadsverk och saknar direkt motsvarighet inom landets gränser. Byggnaden är av internationell klass med starka kopplingar till den finländske världsarkitekten Alvar Aaltos arkitektur. Stadshusets internationella karaktär återspeglas bland annat i högkvalitativa material som carraramarmor, koppar och teak. Samtidigt finns här uttryck för dansk hantverkskvalitet och formkänsla.”

 

Öppna sidomeny