Valnämnden

Valmämnden ansvarar för genomförandet av allmänna val och folkomröstningar på lokal nivå.

Till valnämndens uppgifter hör bland annat att utse röstmottagare, ordna vallokaler och se till att det finns valmaterial vid allmänna val, val till EU-parlamentet och eventuella folkomröstningar.

Valnämnden sköter sina uppgifter i nära samarbete med länsstyrelsen. Ansvarig på riksnivå är den statliga Valmyndigheten.

Val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige hölls den 11 september 2022. Val till EU-parlamentet hålls nästa gång 9 juni 2024. Om du vill läsa mer om hur val går till så hittar du mer information på sidan om Allmänna val.

Kommunens styrande dokument hittar du på sidan för författningssamling

Valnämndens ledamöter

Valnämnden i Nyköpings kommun består av 4 ledamöter och 4 ersättare och utses av kommunfullmäktige. Här kan du hitta information om Valnämndens ledamöter.

Protokoll och handlingar från sammanträden

Kontakta oss

Ordförande

Fredrik Dahlin (M)
073-662 22 28
fredrik.dahlin@nykoping.se

 

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny