Skydd mot olyckor

Vi har ett systematiskt internt säkerhetsarbete i alla kommunens verksamheter, för att förebygga och undvika olyckor samt planera för att kunna ta hand om en inträffad händelse.

Delar av vårt säkerhetsarbete erbjuder vi också till privata förskolor och friskolor i kommunen.

Det interna säkerhetsarbetet handlar bland annat om:

  • trygghetsbesök
  • säkerhetsskydd
  • tekniskt skydd och säkerhetslösningar, till exempel larm och kamerasystem
  • säkerhetsutbildningar
  • incidentrapportering
  • ta fram lägesbilder
  • omvärldsbevakning

Oljeskyddsplan

Kommunen har en oljeskyddsplan. Den ger vägledning om det blir ett större oljeutsläpp till sjöss. Oljeskyddsplanen gäller också Oxelösund och Trosa kommuner.

Hur förhindrar och hanterar du olyckor och skador?

För att skydda dig själv och din omgivning från olyckor och skador kan du till exempel starta grannsamverkan, engagera dig i nattvandring, brandsäkra ditt hem eller se till att du har beredskap för en större kris.

Nyköpings kommun kan hjälpa dig med tips, råd och stöd. Vi erbjuder även kommunala verksamheter utbildning i brandskydd och HLR-hjärt-lungräddningLäs mer på Sörmlandskustens räddningstjänst webbplats.

Kommunens anställda får regelbundet utbildning 

  • Kommunens krisledningsorganisationen övar varje år
  • Alla anställda i Nyköpings kommun blir erbjuden kommunal säkerhetsutbildning vart fjärde år.
  • Nyckelpersoner blir erbjudna olika aktuella utbildningar.

Kris och beredskap

Läs mer om kommunens och din egen krisberedskap.

Kontakta oss

Räddning och säkerhet

0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny