Råd i Nyköpings kommun

Kommunens styrelse, nämnder och verksamheter har stöd av olika rådgivande organ. De kommunala råden fungerar som medborgarnas intressebevakare och kan ta del av och påverka kommande beslut inom sina olika intresseområden. Övriga råd fyller främst en samverkans- och informationsdelningsfunktion mellan olika aktörer.

I Nyköpings kommun finns följande råd:

 • Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
  Kommunala Pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan representanter från pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.

 • Kommunala Funktionshinderrådet (KFR)
  Kommunala Funktionshinderrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för föreningar som organiserar personer med funktionsnedsättning och kommunens styrelser och nämnder.

 • Kommunala Anhörigrådet (KAR) upphörde 2023-04-20 efter beslut i Kommunfullmäktige. Anhöriga i behov av stöd hänvisas till Anhörigstöd.

 • Lokalt brottsförebyggande råd
  Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) har en samordnande och rådgivande men inte beslutande funktion. Rådet består av de två kommunalråden, oppositionsråd, kommunens säkerhetschef och säkerhetssamordnare, lokalpolisområdeschef, kommunpolis samt representanter från skolverksamhet, näringsliv och bostadsbolag.

 • Interreligiösa rådet
  Interreligiösa rådet består av statsbidragsberättigade samfund i Nyköpings kommun. Rådet är en del av kommunens krisberedskap och arbetar med att stärka kontaktvägar, förståelse och informationsdelning mellan deltagarna med målet att skapa ett tryggt samhälle.

 • Naturvårdsrådet
  Naturvårdsrådet är till för att underlätta informationsutbytet mellan kommunen och föreningar inom natur och friluftsliv. Rådet fungerar exempelvis som samrådspart i kommunens arbete med detaljplaner.

Öppna sidomeny