Program för ekonomisk hållbarhet

Programmet för ekonomisk hållbarhet anger den politiska visionen och viljeriktningen för Nyköpings kommuns arbete för att uppnå en ekonomiskt hållbar samhällsutveckling.

Programmet vänder sig främst till kommunens verksamheter men också till civilsamhället och kommunens invånare. 

Vad är ekonomisk hållbarhet?

Ekonomisk hållbar utveckling och tillväxt får inte ske på bekostnad av miljömässiga villkor och ska bidra till ökad jämlikhet och god livskvalitet för invånare, gynnsamma förutsättningar för ett hållbart näringsliv och näringar i staden, i tätorterna och landsbygderna.

Ekonomisk hållbarhet är en av tre hållbarhetsdimensioner; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Dessa tre hållbarhetsdimensioner speglas också i de globala målen i Agenda 2030.

måltårta ekonomisk hållbarhet.jpg

Syntolkning av ovan bild: Ringar som i en tårta med social hållbarhet överst sedan ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och effektiv organisation. För varje del av tårtan finns bilder på vilka vilka agenda 2030-mål som hör till vilket område. Ekonomisk hållbarhet är inringad, under står det medel och bredvid finns målen ingen hunger, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbar industri innovationer och infrastruktur, hållbara städer och samhällen samt hållbar konsumtion och produktion

Prioriterade verksamhetsområden

Kopplade till varje hållbarhetsprogram finns prioriterade verksamhetsområden med tillhörande politisk viljeinriktning:

  • En hållbar ekonomi i balans

  • En kommun som växer friskt

  • Ett enklare företagande i ett gott företagsklimat

  • Hållbara inköp och upphandlingar

  • En hållbar turism och besöksnäring

Till respektive prioriterat verksamhetsområde kopplas olika fokusområden för Nyköpings kommun och där konkretiseras inom vilka områden vi ska rikta vårt arbete för att nå målet om ekonomisk hållbarhet.

Ta del av programmen i sin helhet.

Om programmet

Programmet vänder sig främst till kommunens verksamheter men också till civilsamhället och kommunens invånare. Det innehåller i sig inga mål eller löften utan utgör ett levande kunskapsunderlag för strategiskt viktiga politiska prioriteringar för en ekonomiskt hållbar framtid också för kommande generationer.

Programmet är ett styrdokument för Nyköpings kommun antaget av kommunfullmäktige.

Läs mer om hållbar utveckling i Nyköpings kommun

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter