Fakturor från Nyköpings kommun

Här finns information till dig som får fakturor från Nyköpings kommun eller som på annat sätt behöver göra inbetalningar till kommunen.

Kommunens fakturor kan till exempel avse barnomsorg, äldreomsorg, vatten och avfall, ansökan om bygglov eller liknande.

Fakturor till kommunen

Läs mer om att skicka faktura till Nyköpings kommun, om du är leverantör till kommunen. 

Bankgiro

Nyköpings kommun använder bankgiro som inbetalningssätt. På fakturorna från kommunen står det vilket bankgirokonto och OCR-nummer som du ska använda vid inbetalning.

Olika bankgiron används för olika typer av fakturor. Därför är det viktigt att du anger rätt bankgiro och OCR-nummer när du betalar med eget inbetalningskort eller via din internetbank.

Elektronisk faktura

Om du som privatperson sköter dina bankärenden via din internetbank finns möjlighet att få e-faktura från Nyköpings kommun. Det innebär att du får fakturan presenterad i din internetbank istället för att få en pappersfaktura skickad till dig. 

Anmälan om e-faktura via din internetbank.

Om du byter bank avanmäler du e-faktura på din gamla internetbank och lägger till en ny anmälan hos din nya bank. Om du behöver hjälp med hur du ska göra kan du fråga supporten hos din bank.

Autogiro 

Ett annat sätt att betala dina fakturor är via autogiro. Autogiro innebär att den faktura du får skickad till dig i pappersformat, automatiskt betalas på fakturans förfallodag. Summan dras från det konto du angivit på blanketten ”autogiromedgivande” under förutsättning att det finns täckning på kontot.

Anmäl om autogiro via din internetbank.

Om du inte har möjlighet att anmäla om autogiro via internetbank kan du göra det genom att fylla i nedan blankett och skicka till kommunen:

Blankett för fakturor för vatten och Renhållning - anmälan om autogiro 
Blanketten skriver du ut, skriver under och skickar till:
Nyköpings kommun
Tekniska divisionen
611 83 Nyköping

Blankett för övriga fakturor till exempel äldreomsorg eller barnomsorg - anmälan om autogiro
Blanketten skriver du ut, skriver under och skickar till: 
Nyköpings kommun
Ekonomi, kundreskontra
611 83 Nyköping

Faktura i din e-post för vatten och  renhållning

För fakturor som gäller vatten och renhållning kan du välja att få dem skickade till din e-post. För att få det, mejla till tekniska.divisionen.ekonomi@nykoping.se

Det gäller endast fakturor för vatten och avlopp samt renhållning, inte andra fakturor.

Elektronisk faktura för företag

Nyköpings kommun kan erbjuda dig som företagare, kommun eller myndighet elektronisk kundfaktura.

Anmäl via din VAN-leverantör att du vill ta emot elektroniska fakturor från Nyköpings kommun.

PDF fakturor klassas inte som elektroniska fakturor.

Påminnelser skickas ut som papperfaktura.

GLN-nummer: 7362120002948
PEPPOL:id 0007:2120002940

Läs mer om att skicka fakturor till Nyköpings kommun som leverantör

Utlandsbetalning

Organisationsnummer: 212000-2940
VAT-nummer: (momsregistreringsnummer med tillägg för landskoden) SE212000294001
Swift/BIC: SWEDSESS
IBAN SE 71 8000 0825 7800 3615 3005
Bankgiro: 619-0342

Påminnelser eller inkassokrav

Nyköpings kommun har avtal med Visma Amili för påminnelser och inkassohantering. Vilket innebär att det är de som svarar på frågor angående betalningar gällande påminnelser och inkassokrav.

Har du frågor angående betalningen av påminnelser eller inkassokrav, kontakta Visma Amili. 
E-post: kontakt.vfs.se@visma.com
Telefon: 0771–23 24 02

Logga in för att betala påminnelse eller inkassokrav via tjänsten Mitt ärende

Läs mer på visma.se

Nyköpings kommun hanterar frågor som rör själva tjänsten/produkten och dess innehåll. Har du frågor kring tjänsten/produkten, kontakta Nyköpings kommun, se kontaktauppgifter i kontaktrutan nedan. 

Kontakta oss

Ekonomienheten kundfakturor

0155-45 72 50,
tisdag-fredag Kl 10-12
kund@nykoping.se

Kommunens växel:
0155-24 80 00

Tekniska divisionen

För fakturafrågor om vatten och renhållning
0155-24 88 00
tekniska.divisionen.ekonomi@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny