Fakturaadress för leverantörer

Alla leverantörer måste skicka elektroniska fakturor. För att skicka en faktura till Nyköpings kommun krävs ett NK-nummer. NK-numret får du utav den som beställer en vara eller tjänst utav dig. Alla fakturor till Nyköpings kommun ska skickas till samma fakturaadress.

Alla inköp som görs av Nyköpings kommun oavsett värde ska faktureras elektroniskt enligt lag (SFS 2018:1277). Det omfattar även köp över disk om det genererar en faktura. Tänk på att: 

 • Pappersfakturor, pdf-fakturor och fakturor som skickas via mejl räknas inte som en e-faktura, och är därför inte godkända.
 • Elektroniska fakturor ska skickas enligt europeisk standard PEPPOL BIS.

Kontant betalning eller kortbetalning i butik som genererar ett kvitto omfattas inte av kravet på e-faktura.

Fakturaadress till Nyköpings kommun

Nyköpings kommun
Fakturaskanning
Box 22
611 22 Nyköping

Tänk på att ange NK-numret som referensnummer. Exempelvis: NK12345 (inga mellanslag mellan NK och siffrorna). Det kan vara två till sju siffror i referensnumret.

Mer information om e-fakturor

Till dig som inte skickar e-faktura idag

Du som sällan fakturerar kommunen, och inte vill eller kan skaffa ett eget systemstöd, kan kostnadsfritt registrera upp till 100 fakturor per år. Fakturorna skapas då i systemet InExchange.

Fakturaportalen InExchange

Om du är osäker på hur du skapar en faktura finns en användarguide och instruktionsfilm på InExchange webbplats.

Support InExchange: 0500-44 63 60

Till dig som redan har ett system

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura i befintliga affärs- eller ekonomisystem. Kontakta din systemleverantör och hör vilka möjligheter det finns för dig och ditt företag. 

Tips! Fråga hur du går till väga för att skicka en anslutningsförfrågan. Du kan även kontakta oss, så skickar vi dig en anslutningsförfrågan. 

Om du skickat en anslutningsförfrågan till Nyköpings kommun hanteras den av kommunens partner InExchange. 

Faktureringstjänster kan också köpas av vissa företag för att åstadkomma samma sak, även installation av en så kallad virtuell fakturaskrivare.

Tänk på det här när du skickar en faktura

Ta för vana att notera NK-numret redan vid beställningen. Kontakta beställaren om du inte fått något NK-nummer.

Ha alltid dessa uppgifter på fakturan:

 • Referenskod = NK-nummer
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum eller betalningsvillkor
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp
 • Bankgiro eller plusgiro
 • Organisationsnummer / VAT nummer
 • Tydlig info om godkänd för F-skatt eller A-skatt. Det är ett krav för att Nyköpings kommun ska kunna hantera fakturor från företagare. Gäller ej föreningar
 • Fakturaadress (ställd till Nyköpings kommun)

Det är viktigt att du uppmärksammar de krav vi ställer på vad en faktura till Nyköpings kommun ska innehålla. 

En del krav är till för att slussa fakturan till rätt mottagare i vår stora organisation.

Vad är ett NK-nummer?

NK-nummer (kallas även referenskod) är det nummer som anger vilken verksamhet som ska granska och betala fakturan.

NK-numret ska alltid anges i en följd på grund av att det läses av maskinellt. Det vill säga inga mellanslag mellan NK och siffror. NK ska alltid skrivas med versaler. Det kan vara 2 till 7 siffror i referensnumret. Exempel: NK12345

Den som beställer och handlar av dig ska alltid ange ett NK-nummer.

Skriv NK-numret i fältet "Ert referensnummer".

Nyköpings kommuns elektroniska adresser

Nyköpings kommuns PEPPOL:id 0007:2120002940

Nyköpings kommuns GLN-nummer: 7362120002948

Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbunds PEPPOL:id 0007:2220000182

Nyköpings Vattenkraft AB:s PEPPOL:id 0007:5564508207

Lär dig mer om lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling.

Organisationsnummer för Nyköpings kommun

Nyköpings kommuns organisationsnummer är: 212000-2940. 

Kontakta oss

Ekonomienheten

0155-24 80 00
ekonomienheten.klk@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny