Serveringstillstånd för alkohol

För att få servera starköl, vin och sprit, andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande preparat till allmänheten behöver du ett serveringstillstånd.

Det finns flera olika typer av serveringstillstånd. Vilket som är aktuellt för dig beror på vilken verksamhet du ska driva, till vem din verksamhet vänder sig och vilka alkoholdrycker du önskar servera. Läs mer om när du behöver serveringstillstånd.  

Ansök om serveringstillstånd

Vad behöver jag veta innan jag ansöker?

Dokument med samlad information om allt du behöver veta om serveringstillstånd. 

Information om de dokument som du ska bifoga till din ansökan. 

Krav för att få serveringstillstånd

Stegen för din ansökan:

Din ansökan registreras

När du har ansökt i e-tjänsten registreras din ansökan. Inom två veckor får du ett meddelande om att vi mottagit ansökan vi föreslår oftast att vi bokar in en tid för möte. 

Alkoholinspektören granskar dina ansökningshandlingar och påbörjar en utredning. Om din ansökan saknar någon uppgift får du ett brev där vi ber dig skicka in det som fattas.

Alkoholinspektörerna gör alltid ett besök på din restaurang i samband med ansökningsförfarandet. 

När din ansökan om serveringstillstånd kommit in gör vi en bedömning av vem eller vilka personer i din organisation som behöver göra ett kunskapsprov.

Hur lång tid tar det? 

I Nyköpings kommun ansvarar Socialnämnden för tillstånd, tillsyn och sanktionsärenden för serveringstillstånd. Nedan följer handläggningstider för specifika ärendeslag, när ansökan är komplett:

  • Stadigvarande tillstånd till allmänheten eller slutet sällskap – 6 veckor
  • Ändring av styrelse, yta, serveringstid mm – 6 veckor
  • Tillfälliga tillstånd till allmänheten – 4 veckor
  • Tillfälliga tillstånd till slutet sällskap – 1 vecka
  • Anmälningsärenden – 1 vecka. Beslut gällande serveringstillstånd fattas i enlighet med upprättad delegationsordning. Var beslutanderätten ligger i ett specifikt ärende kan påverka hur fort ett ärende kan beslutas. Vid ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten eller till slutna sällskap under juni till augusti bör du ansöka i god tid och skicka med dokumentation.

E-tjänster för att ansöka om respektive tillstånd hittar du längst ned på sidan.  

Remiss och utredning

Kommunen skickar din ansökan på remiss till berörda myndigheter och instanser, som: 

  • Polisen
  • Räddningstjänsten
  • Skatteverket
  • Kronofogden

Andra som kan ges möjlighet att yttra sig är hyresvärd, närboende och Division Utbildning.

Myndigheterna ska göra en bedömning av dina förutsättningar för att kunna servera alkohol. Remissvaren kan göra att du behöver skicka in nya uppgifter. Remissvaren blir en del av en utredning där vi tittar på om verksamheten uppfyller kraven enligt alkohollagen och lämplighet.  

Beslut

När vi har sammanställt utredningen får du ett beslut. Antingen blir det bifall, det vill säga att du får ett serveringstillstånd eller ett avslag som betyder att du inte får tillstånd.

I vissa fall kan du få delvis bifall. Det innebär att du får ett serveringstillstånd men till exempel med kortare serveringstid än vad du ansökt om.

Alkoholinspektören bedömer inte ett ärende själv, utan rådgör alltid med en kollega. Socialnämndens utskott eller alkoholinspektör fattar beslutet, vem som fattar beslutet beror på vad ansökan gäller.

Överklaga

Endast den som beslutet angår samt den som beslutet kan anses ha gått emot, till exempel närboende, kan överklaga ett beslut genom ett så kallat förvaltningsbesvär.

Hur, när och till vem överklagar du?
Blir beslutet ett avslag eller delvis avslag kan du överklaga till Förvaltningsrätten.

Din överklagan ska ställas till Förvaltningsrätten i Linköping men sändas till:

Nyköpings kommun
Alkoholinspektör
611 83 NYKÖPING

Din överklagan måste ha kommit in till Nyköpings kommun senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om överklagandet har kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrätten i Linköping. Nämnden kan istället också själv ändra beslutet på det sätt ni har begärt.

Kommunen är skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du gör för att överklaga.

I överklagandet ska du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att beslutet ska ändras och varför du anser att beslutet ska ändras.

Underteckna skrivelsen med namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och själva sakfrågan.

Avgifter och betalning

Använd bankgiro 619-0342 för betalning av tillstånd. Läs mer om avgifter och taxor för tillsyn och kontroll av serveringstillstånd.

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering

Kontakta oss

Ansökan om tillstånd

Har du frågor kring ansökan av tillstånd, kontakta våra alkoholinspektörer:
serveringstillstand@nykoping.se

Alkoholinspektörer

Karin-Malin Pettersson
0155-24 88 58

Annelie Karlsson
0155-45 70 73

 

E-tjänster

Har du frågor eller behöver du hjälp med e-tjänsten, kontakta Kommunservice.
Tfn växel 0155-24 80 00, kommun@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter