Medelstora förbränningsanläggningar

Innan medelstora förbränningsanläggningar med effekt på mer än 1 MW eller högre tas i drift, ska de anmälas till tillsynsmyndigheten för registrering. 

Förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar (FMF) trädde i kraft 1 juni 2018. Den ställer krav på att registrera förbränningsanläggningar med effekt 1 MW eller högre men högst 50 MW, hos tillsynsmyndigheten. 

Därför behöver du som har en medelstor förbränningsanläggning skicka in information om anläggningen för registrering i enlighet med förordningen.

För vissa förbränningsanläggningar finns krav på att analysera rökgasen, eftersom det finns begränsningsvärden för utsläpp av svaveldioxid, kväveoxid och stoft.

Mer information finns hos Naturvårdsverket.

Tidpunkter enligt förordningen

Att registrera och anmäla medelstora förbränningsanläggningar träder i kraft enligt följande:

Nya anläggningar, 20 december 2018

2018-anläggningar med en anläggningseffekt högre än 5 megawatt, 1 januari 2024

2018-anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt, 1 januari 2029

En 2018-anläggning är en medelstor förbränningsanläggning som togs i drift innan den 20 december 2018. En ny förbränningsanläggning är en medelstor förbränningsanläggning som inte är en 2018-anläggning.

Registrerade anläggningar

Register över medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade inom Nyköpings kommun:

Företag Verksamhet Organisationsnummer Fastighetsbeteckning
Studsvik Nuclear AB Flispannor 556051-6212 Hånö Säteri 1:9
Studsvik Nuclear AB Oljepanna reserv 556051-6212 Hånö Säteri 1:9
Region Sörmland Reservkraftsanläggning 232100-0032 Hållsta 3

Kontakta oss

Kundservice

E-post:
kundservice@nykoping.se

Telefon kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Vardagar kl 9-16

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter