När behövs serveringstillstånd?

Vid all försäljning av spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande preparat behöver du serveringstillstånd. 

Med försäljning menas varje form av handel med alkoholdrycker mot ersättning. Servering av alkohol på restaurang är en form av försäljning. Ersättningen kan vara betalning i pengar, men också annan motprestation, som varor och tjänster.

Exempel när serveringstillstånd behövs:

  • För en restaurang med alkoholservering
  • Vid permanent servering av alkohol till slutna sällskap (till exempel föreningar eller företag) i festvåningar eller klubblokaler.
  • Vid tillfällig servering till allmänheten, till exempel vid festivaler och konserter.
  • Vid tillfällig servering till slutet sällskap, till exempel personalfester och bröllop.

Enligt 8 kap. 1 § alkohollagen krävs inte serveringstillstånd om vissa villkor uppfylls.

Då krävs inte serveringstillstånd

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen:

  • Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer. I förväg bestämda personer innebär att det inte får förekomma annonsering till allmänheten i samband med evenemanget. Du får då inte sälja biljetter till ett evenemang som riktar sig till allmänheten, eftersom vem som helst då har möjlighet att köpa en biljett.
  • Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna. Det innebär att det vare sig får finnas vinstintresse gällande försäljningen av dryckerna eller från någon annan del av arrangemanget. Säljs det andra varor i samband med evenemanget, eller om det anordnas med avsikten att skapa good-will är villkoret inte uppfyllt. Det får inte finnas något kommersiellt syfte med evenemanget vilket gör att undantaget enbart går att illämpa för rent privata tillställningar.
  • Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker. Det innebär att servering inte får ske i en restaurang, ett kafé eller annan livsmedelsanläggning.

Observera att alla tre punkterna ovan måste vara uppfyllda för att servering av alkohol ska få ske utan tillstånd.

Om du är osäker

Är du osäker på om det evenemang du planerar kräver serveringstillstånd? Kontakta kommunens alkoholinspektör. Se kontaktuppgifter nedan. 

Mer information

Läs mer om vad som krävs för att få serveringstillstånd

Läs mer om att ansöka om serveringstillstånd

Läs mer om kunskapsprov för att få serveringstillstånd

Kontakta oss

Ansökan om tillstånd

Har du frågor kring ansökan av tillstånd, kontakta våra alkoholinspektörer:
serveringstillstand@nykoping.se

Alkoholinspektörer

Karin-Malin Pettersson
0155-24 88 58

Annelie Karlsson
0155-45 70 73

 

E-tjänster

Har du frågor eller behöver du hjälp med e-tjänsten, kontakta Kommunservice.
Tfn växel 0155-24 80 00, kommun@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter