Tobak

Du som ska sälja tobak behöver ansöka om tillstånd. Du ska då betala en ansökningsavgift  och du behöver ha ett egenkontrollprogram. Om du förändrar din verksamhet behöver du anmäla om det i vår e-tjänst.  

OBS! Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter (LTN)

Den 1 augusti träder en ny lag i kraft som innebär att:

  • du som ska sälja tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter måste anmäla försäljning till kommunen senast den 1 augusti 2022
  • ansvaret ligger på dig som verksamhetsutövare att anmäla försäljning till kommunen

Läs mer om tobaksfria nikotinprodukter och anmäl försäljning till kommunen här. 

Tobak

Har du frågor om nedan e-tjänster mejla till tobak@nykoping.se

Enligt Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) behöver du tillstånd om du ska sälja tobak.

Med tobak menas produkter som innehåller tobak, tillexempel:

  • cigaretter
  • cigariller
  • cigarrer
  • rulltobak
  • piptobak
  • snus
  • vattenpipstobak
  • portionstobak

Ansök om tillstånd att sälja tobak   

Avgift

Du betalar en avgift på 9 000 kronor när du ansöker, till bankgiro 619–0342, skriv "Tobak" i meddelandefönstret vid inbetalningen. Om du inte blir beviljad tillstånd för att sälja tobak betalar vi inte tillbaka avgiften. 

Varje år gör handläggare en tillsyn av din tobaksförsäljning och du betalar en tillsynsavgift på 6 000 kronor.

Läs mer om avgifter för ansökan och tillsynsavgift. 

Egenkontrollprogram

Du som säljer tobaksvaror till konsumenter ska göra egenkontroll på att försäljningen sker i enligt bestämmelserna i tobakslagen (2018:2088). Du ska dokumentera kontrollen av verksamheten i ett egenkontrollprogram som är anpassat för din verksamhet.

Det är du som äger verksamheten som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram.

Programmet bör bland annat beskriva försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder, marknadsföring och märkning av tobaksvaror.

Ett egenkontrollprogram fungerar som ett stöd för dig som näringsidkare och är ett viktigt underlag för kommunen vid en tillsynskontakt. När du anmäler försäljning av tobaksvaror till kommunen ska du samtidigt bifoga en kopia av ditt egenkontrollprogram.

Folkhälsomyndighetens vägledning för egenkontrollprogram.

Kontakta tillsynshandläggaren om du har frågor kring ditt egenkontrollprogram. Längre ned på sidan finns kontakuppgifter.

Vid förändringar av din verksamhet

Om det sker förändringar i ditt bolag som har försäljningstillstånd ska du anmäla det till kommunen. Det kan till exempel röra sig om att:

Du ska anmäla utan dröjsmål. Anmälan ska skrivas under av firmatecknare och skickas till kommunen. Det är viktigt att du följer anvisningarna och lämnar in de uppgifter som efterfrågas.

Avsluta tobaksförsäljning

Om du vill sluta sälja tobak ska du avanmäla din försäljning. Skicka avanmälan till Nyköpings kommun så snart du bestämt dig för att avsluta försäljningen av tobak.

Anmäl om att avsluta tobaksförsäljning

Om du bryter mot tobakslagen

Om du bryter mot nya tobakslagen kan kommunen:

1. Skriva ett föreläggande att vissa åtgärder ska vidtas för att minska riskerna att den olovliga tobaksförsäljningen upprepas.
2. En varning kan ges.
3. Ett förbud kan skrivas.
4. Både föreläggande och förbud kan förenas med vite.
5. I sista led kan tillståndet dras tillbaka.

Personalen har även ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader. Detta om personalen bryter mot lagstiftningen och säljer tobaksvara till någon under 18 år, säljer tobaksvara vid misstanke om langning eller tillhandahålla tobaksvaror som är felaktigt märkta, t ex saknar hälsovarning eller felaktig hälsovarning.

Näringsidkaren har även ett straffansvar och kan dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader om försäljning av tobak sker utan att det först är anmält till kommunen. Eller om försäljning sker trots att kommunen har gett försäljningsförbud. Eller om man tillhandahåller tobaksvaror som är felaktigt märkta.

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Krav på tillstånd gäller endast försäljning av tobak. För att sälja elektroniska cigaretter - e-cigaretter - och påfyllnadsbehållare behöver du bara göra en anmälan till Nyköpings kommun.

Anmäl och läs mer om vad som gäller vid försäljning av elektroniska cigarettter och påfyllnadsbehållare  

Rökfria utomhusmiljöer

Tobakslagen innefattar även rökfria utomhusmiljöer, läs mer om vad det innebär.  

Kontakta oss

Tillsynshandläggare

Direkt: 0155-24 89 06

Växeln: 0155-24 80 00

tobak@nykoping.se

Öppettider: mån-fre 9-16
Lunchsstängt kl 12-13

 

Adress

Nyköpings Kommun

Division Social omsorg
Tillsynshandläggare

611 83 Nyköping

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter