Mark och lokaler

Vi vill underlätta för företagen i kommunen att växa och få fler att etablera sig i Nyköping. Vi hjälper till att hitta den plats för ditt företag som passar bäst. 

Kommunen har byggklar, attraktiv mark på olika platser och arbetar för att utveckla nya områden för framtiden.

Bygga eller riva

Ska du bygga om, riva, bygga ut eller bygga nytt, läs mer på sidan om bygglov.

Öppna sidomeny

Nyheter