Kunskapsprov - serveringstillstånd

För att få serveringstillstånd måste minst hälften av de personer som har stort inflytande i rörelsen, och som ingår i det sökande bolaget, ha tillräckligt med kunskaper i alkohollagen. Du som söker serveringstillstånd måste klara ett kunskapsprov. 

Kunskapsprovet visar att du kan alkohollagen.

När din ansökan om serveringstillstånd kommit in gör vi en bedömning av vem eller vilka personer i din organisation som behöver göra provet.

Vi kan göra undantag från skyldigheten att göra prov om du till exempel har gjort provet tidigare. I bekräftelsen som vi skickar ut på att vi mottagit ansökan, framgår det vilka som eventuellt måste genomgå kunskapsprovet.

Bokning och rättning 

Kunskapsprovet bokar du med alkoholinspektör och det är också hos oss du gör provet. Du ska ha med dig giltig legitimation vid provtillfället.

Provet rättas av Folkhälsomyndigheten som ger resultatet till alkoholinspektör. Du får inom några dagar veta ditt resultat av alkoholinspektören.

Så går provet till

Folkhälsomyndigheten har tagit fram provet och du gör provet vid en dator. Frågorna handlar om fyra områden:

  • Alkoholpolitik
  • Bestämmelser om servering
  • Bestämmelser om tillsyn
  • Bestämmelser om mat och utrustning

Provet har mellan 28 och 60 frågor beroende på vilken typ av tillstånd du ansöker om. För att få godkänt måste du ha minst 75 procent rätt svar inom varje område som ingår i provet.

Hjälpmedel är inte tillåtna. Tiden för provet är 90 minuter vid skriftligt prov och 120 vid muntligt prov och vid prov med tolk.

Du kan göra provet muntligt

Du kan göra provet på svenska, engelska, franska eller arabiska. Om du inte kan något av de språk som proven finns på får du göra provet med en auktoriserad tolk som bokas av Nyköpings kommun. Om du kan styrka läs- eller skrivsvårigheter får du göra provet muntligt.

Du kan göra omprov

Du har möjligheter till två omprov. Om du inte blir godkänd på provet kan det betyda att du får nej på din ansökan om serveringstillstånd.

Mer om vad som gäller för provet och hur det går till finns att läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats.  

Avgift 

Ett provtillfälle och två tillfällen omprov ingår i ansökningsavgiften. Läs mer om att ansöka om serveringstillstånd och avgifter för det. 

Mer information

Läs om när serveringstillstånd behövs och krav för att få serveringstillstånd

 

Kontakta oss

Ansökan om tillstånd

Har du frågor kring ansökan av tillstånd, kontakta våra alkoholinspektörer:
serveringstillstand@nykoping.se

Alkoholinspektörer

Karin-Malin Pettersson
0155-24 88 58

Annelie Karlsson
0155-45 70 73

 

E-tjänster

Har du frågor eller behöver du hjälp med e-tjänsten, kontakta Kommunservice.
Tfn växel 0155-24 80 00, kommun@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny