Tobaksfria nikotinprodukter

Från och med den 1 augusti 2022 gäller lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Det innebär att du behöver anmäla din försäljning till kommunen.

Från och med 1 augusti 2022 regleras tobaksfria nikotinprodukter när det gäller till exempel åldersgräns, marknadsföring och försäljning.

Lagstiftningen innebär att:

  • du som ska sälja tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter måste anmäla försäljning till kommunen senast den 1 augusti 2022
  • ansvaret ligger på dig som verksamhetsutövare att anmäla din försäljning till kommunen

Vad innebär ändringen?

Lagstiftningen innebär bland annat att:

  • tobaksfria nikotinprodukter bara får säljas till den som fyllt 18 år
  • den som säljer produkterna ska förvissa sig om mottagarens ålder på varje försäljningsställe
  • det ska finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år

Vad är en tobaksfri nikotinprodukt?

En tobaksfri nikotinprodukt är en produkt utan tobak som innehåller nikotin för konsumtion.

Anmäl försäljning till kommunen

Butiker som ska sälja tobaksfria nikotinprodukter måste anmäla sin försäljning till kommunen. Du måste anmäla innan du börjar sälja produkterna. Du ska samtidigt skicka med en kopia på verksamhetens egenkontrollprogram. Egenkontrollprogram visar att du har kontroll på er verksamhet.

Anmäl försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Egenkontrollprogram

Den som bedriver försäljning eller gränsöverskridande distansförsäljning ska göra egenkontroll på försäljningen och hanteringen i övrigt av tobaksfria nikotinprodukter. Du behöver se till att det finns ett lämpligt egenkontrollprogram som se till att försäljningen uppfyller lagens skyldigheter.

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt vid en tillsyn, det vill säga finnas tillgänglig på försäljningsstället. En kopia på egenkontrollprogrammet ska även skickas in vid anmälan om försäljning. Mer information om egenkontrollprogram hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Om du har frågor om egenkontrollprogram kan du kontakta oss på: tobak@nykoping.se

Mer information

Mer information om lagen hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Öppna sidomeny