Klimatsamverkan Nyköping

För att öka takten i den gröna omställningen erbjuder Nyköpings kommun små- och medelstora företag möjlighet att delta i ”Klimatsamverkan Nyköping”. Det innebär att du som företagare får stöd att gå från tanke till handling i ditt omställningsarbete. 

Det kostar ingenting för ditt företag att delta i satsningen. 

Hur går det till

Beroende på var du är i ditt omställningsarbete får du stöd i processen: 

  • Under en tematisk workshop får du konkreta förslag på åtgärder på både kort och lång sikt som stärker din affärsmodell.
  • Du påbörjar arbetet vid sittande bord och fortsätter sedan på hemmaplan.
  • Vid varje workshop får du tillfälle till inspiration, rådgivning, utbildning och tips på finansiering. 

Näringslivsenheten i Nyköpings kommun driver arbetet, i sammarbete med ämnesexperter som kommunens miljöstrateg samt processtödjare som bland annat ALMI och Energikontor Mälardalen.

När 

Under 2024 arrangeras fyra workshops med olika tema. Du väljer själv om du vill delta i en eller flera aktiviteter. 

Är du nyfiken och har frågor om Klimatsamverkan Nyköping, mejla till:

naringsliv@nykoping.se

Aktuella workshops

Affärsutveckling i en grön omställning, 18 april kl 8.30-11:30. Näringslivets Hus

Temat är globala mål, prioritering och implementering i affärsutveckling. Den är för dig som vill påbörja din omställningsresa och önskar stöd i att prioritera mellan möjliga åtgärdsområden. Workshopen ger tillfälle till ökad kunskap, inspiration, strukturerad gruppreflektion och gruppövningar. Medverkar gör SSAB, ALMI och Nyköpings kommuns miljöstrateg. Workshopen är en introduktion till Framtidsdialogen där ALMI leder dig att identifiera vad som är väsentligast för just ditt företag i individuella möten.

 Anmäl dig senast 15 april.   

Energieffektivisering i en grön omställning, 21 maj kl. 8.30-11.30. Näringslivets Hus

Är detta ett identifierat åtgärdsområde för ditt företag? Under workshopen får du inspiration och information som kan underlätta dina val, samt tillfälle att träffa andra företagare i samma situation. I samarbete med Energikontor Mälardalen och ALMI konkretiseras vad, hur och mätbara effekter som skapas. Under workshopen tydliggörs stegen som gör att du kan identifiera, genomföra lönsamma åtgärder och skapa en hållbar plan för ditt företags framtida utveckling.

Behöver du finansiering finns just nu goda möjligheter att få det via Klimatsprånget.

Anmäl dig här senast 17 maj

Workshop 3 och 4

Workshop 3 och 4 arrangeras i höst. Mer information kommer.