Projekt inom besöksnäringen

Verksamheten Nyköping Turism driver och deltar i en rad olika projekt för destinations- och besöksnäringsutveckling för Nyköping. Nedan presenteras pågående projekt.

 

Satsning på ambassadörskap

I ett långsiktigt arbete som kallas ”Stolt ambassadör” satsar vi på ambassadörer för värdskap och service för att stärka den lokala besöksnäringen.

Satsningen på ambassadörskap är en del i Nyköpings kommuns arbete med att öka Nyköpings attraktionskraft. Vid sidan av stadsplanering och arbetet med att skapa en attraktiv stadskärna, arbetar vi med mjuka värdena inom service och bemötande, där ambassadörskapet ingår.

Utgångspunkten är att en plats ofta uppfattas som attraktiv när helhetsupplevelsen är positiv. Våra besökare övernattar, äter, shoppar och upplever i Nyköping. I varje möte som besökaren har med invånare och verksamheter, kan vi förmedla positiva känslor genom vårt bemötande. Detsamma gäller kunskapen och engagemanget om Nyköping.

För att sprida insikt om vikten av ett gott ambassadörskap lanserades våren 2021 plattformen nykopingsguiden.se/ambassador/ . Den vänder sig till alla som bor och verkar i Nyköping och erbjuder fakta, film, quiz och kunskap på ett enkelt och lättsamt sätt.

Se kampanjfilmen för Stolt ambassadör

Mål för satsningen

Satsningen på ambassadörskap ger lönsamhet för besöksnäring och wow-känslor hos besökare. Nöjdare, återkommande besökare som talar gott om Nyköping.

Satsningen är långsiktig och pågår med bland annat workshops med besöksnäringen från hösten 2021.

 

 

Outdoor Weekend

Landsbygdsprojektet Outdoor Weekend syftar till att ta tillvara på de natur- och friluftslivstillgångar som finns längs Sörmlandskusten och utveckla och marknadsföra säljbara utomhusupplevelser.

Nyköpings kommun driver tillsammans med Oxelösund och Trosa kommun projektet Outdoor Weekend med stöd från Leader Sörmlandskusten. Projektet ska resultera i utvecklandet av tre "event" - höst, vinter och vår samt en arbetsmodell för hur enskilda företag kan utveckla nya säljbara produkter. 

Läs mer om vad som händer inom Outdoor Weekend på www.outdoorweekend.se

Projektet finansieras genom Europeiska jordbruksfonden och Leader Sörmlandskusten. 

     

Logo för Outdoor Weekend

 


Inga Lindström-land

Syftet med projektet är att utifrån den tematiserade regionen ”Inga Lindström-land” verka för att fler tyskspråkiga besökare upptäcker och besöker regionen. 

Projekt Inga Lindström omfattar kommunerna Södertälje, Trosa, Nyköping, Oxelösund, Norrköping, Söderköping och Linköping samt Region Östergötland. De gemensamma aktiviteterna omfattar bland annat webb, kampanjer, nyhetsbrev, kompetensutveckling för näring, deltagande vid mässor samt sociala medier. För mer information, besök gärna www.ingalindstrom.com

Bakgrund

Sedan våren 2016 pågår ett E4-/kustsamarbete mellan Södertälje, Nykvarn, Gnesta, Trosa, Nyköping, Oxelösund, Norrköping, Söderköping och Linköping med syfte att få fler besökare till våra besöksmål och attraktioner. Under 2018 upprättades ett samarbetsavtal med syfte att attrahera fler tyskspråkiga besökare utifrån temat ”Inga Lindström-land”, baserat på den tyska tv-filmserie som utspelas i regionen.

Visit Sweden RESA DACH 2020–2022

Under perioden 2020–2022 har Inga Lindström-land ingått partnerskap med Visit Sweden för bearbetning av de tyskspråkiga marknaderna i Tyskland, Österrike och Schweiz. Partnerskapet är uppdelat i två regioner, Inga Lindström-land Sörmland och Inga Lindström-land Östergötland. Regionerna arbetar dock tillsammans som en region, Inga Lindström-land, i planering och genomförande av aktiviteter tillsammans med Visit Sweden samt i marknadsföringen på utlandsmarknaden.

Inga-blå.jpg

Öppna sidomeny