Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel, som lämpar sig för egenvård, får säljas i detaljhandeln. Men du behöver anmäla om försäljningen. Kommunen ansvarar för att kontrollera de verksamheter som säljer receptfria läkemedel.

Anmäla försäljning

Butiker som vill sälja receptfria läkemedel ska anmäla det till Läkemedelsverket. Anmälan ska ske innan påbörjad försäljning.

Anmäl om försäljning på Läkemedelsverkets webbplats

Egenkontroll 

Varje butik är skyldig att ha ett egenkontrollprogram för verksamheten. Information om egenkontrollprogram och förslag på mall för egenkontrollprogram finns på Läkemedelsverkets webbplats. Läkemedelsverket har även tagit fram en utbildningsfilm till handlare om egenkontroll

Du kan även hitta skyltar och dekaler för utskrift eller beställning hos Läkemedelsverket.

Regler och vägledning

Det finns flera olika regler för försäljning av receptfria läkemedel, regelverk och vägledning av lagstiftningen finns på här på Läkemedelsverkets webbplats. 

Kommunen gör tillsyn

Kommunen har ansvar för att kontrollera de verksamheter som säljer receptfria läkemedel. Livsmedelsenheten gör tillsynen.

Avgift för tillsyn

Kommunen tar ut en årsavgift för tillsyn av receptfria läkemedel på 2 270 kronor. Läs mer om gällande taxa

Läkemedelsverket tar även ut en års avgift. Läs mer om Läkemedelsverkets årsavgifterna på deras webbplats.

Om brister finns 

Om vi upptäcker allvarliga brister vid försäljningsstället är miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skyldig att skicka en bristrapportering till Läkemedelsverket.

Detsamma gäller om mindre brister inte åtgärdas efter uppmaning från livsmedelsenheten. Läkemedelsverket driver sedan ärendet vidare.

Mer information

Mer information om försäljning av receptfria läkemedel kan du läsa om här på Läkemedelsverkets webbplats.

 

Öppna sidomeny

Nyheter