Turism och besöksnäring

Den här sidan är till för dig som driver företag eller en förening inom besöksnäringen. Här hittar du exempel på vilken service kommunen kan ge dig. 

Nyköping Turism

Nyköping Turism tillhör division Näringsliv, Kultur och Fritid och arbetar med destinationsutveckling och marknadsföring av Nyköping som besöksmål, ambassadörskap och företagsservice.

Enheten driver också turistinformation, finns som stöd till turismentreprenörer och driver kompetensutvecklande insatser kopplade till näringens behov, exempelvis ambassadörsutbildning. Läs mer om pågående projekt inom besöksnäringen

Nyköpings strategi för turism, evenemang och möten

Nyköpings arbete mot år 2030 inom turism, evenemang och möten ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen. Dels genom kompetensförsörjning inom befintligt näringsliv, dels genom nya företag och etableringar. För att nå den övergripande målbilden, är plats- och destinationsutveckling samt ett tydligare fokus på hållbara och varumärkesstärkande evenemang och möten, verktyg. Läs hela strategin här.

Synliggör din verksamhet

Du som vill hitta information om besöksmål, logi och evenemang i Nyköpings kommun hittar det på nykopingsguiden.se. Glöm inte att registrera din verksamhet och evenemang på Nyköpingsguiden!

Du som har en verksamhet inom besöksnäringen marknadsförs och exponeras via webbplatsen helt kostnadsfritt. 

Nyköpingsguiden har över 600 000 besökare per år. Webbplatsen är till för besökare och här hittar man bland annat boende, utflyktsmål, restauranger och evenemang. Kontakta Kundservice oss via mejl turism@nykoping.se så hjälper de dig att komma med i guiden.

Nätverk och företagsutveckling

Nyköping Turism arbetar bland annat med destinationsutveckling och marknadsföring av Nyköping som besöksmål. Du som företagare erbjuds ett brett utbud av bra affärsnätverk, både inom Sörmland och i Nyköpingsregionen.

  • Stua arbetar med affärs- marknads- och destinationsutveckling i Sörmland. De erbjuder rådgivning, kurser och stöd till företag, organisationer och regioner. Tillsammans med sina samarbetspartners hjälper de destinationer att växa. Läs mer på www.stua.se
  • Stolt mat i Sörmland arbetar för att lyfta den sörmländska maten och drycken på nationell och internationell nivå. Via webbplatsen www.stoltmatisormland.se sprider de den lokala matidentiteten och verkar för samarbete, utveckling och exponering av matkreatörer och verksamheter - från jord till bord.
  • Nysam erbjuder en gränsöverskridande och dynamisk plattform för alla Nyköpings intressegrupper, föreningar och företag. Nätverket syftar till att inspirera, utbilda och samordna medlemmarna samt marknadsföra verksamheter och Nyköping som region. Läs mer på www.nysam.se

Det finns flera aktiva nätverk inom besöksnäringen. I nätverken kan du få stöd, rådgivning och utvecklingtips tillsammans med andra verksamheter. Här hittar du fler nätverk för samverkan

Kontakta oss

Nyköping Turism

0155-24 80 80
turism@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter