Hygieniska behandlingar

Ska du driva verksamhet där du erbjuder så kallad hygienisk behandling, som tillexempel fotvård, akupunktur och tatueringar, där du använder stickande eller skärande verktyg? Då ska du anmäla det till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Ny lag innefattar även fler verksamheter. 

Akupunktur och tatuering är exempel på hygienisk behandling där det finns risk för blodsmitta. De är anmälningspliktiga för att kommunen ska kunna kontrollera verksamheten regelbundet.

Det gäller verksamheter som använder skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Anmäl verksamheten i god tid

Anmäl om hygienisk behandling

Anmälningsplikten innebär att du ska anmäla din verksamhet till kommunens miljö- och samhällsbyggnadsnämnd i god tid, senast sex veckor innan verksamheten startar.

Kontakta oss gärna redan i planeringsstadiet. Då är chansen större att du inte behöver göra ändringar i efterhand. 

Du ska även göra en anmälan om du överlåter, upphör eller ändrar  verksamheten.

Hur går en anmälan till?

Läs mer om hur en anmälan enligt miljöbalken och strålskyddslagen går till. 

Utökad anmälningsplikt från 1 juli 2021

Förändringar i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd innebär att fler typer av behandlingar blir anmälningspliktiga. Om du startar en ny verksamhet som kan medföra risk för annan smitta än blodsmitta, behöver du anmäla din verksamhet.

Förändringen i förordningen är ny och det är i dagsläget inte helt klarlagt exakt vilka behandlingar som medför anmälningsplikt. Det är dock klarlagt att följande verksamheter som utför följande behandlingar är anmälningspliktiga sedan 1 juli 2021:

 • Håltagning i öron med håltagningspistol
 • Behandlingar där rakkniv används mot huden

Avgifter 

För hantering av din anmälan/ansökan tar miljöenheten ut en avgift. Se Nyköpings kommuns taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen på nykoping.se - Avgifter inom miljö- och hälsoskydd för mer information.

Vad ingår i avgiften?

Anmälningsavgiften och tillsynsavgiften motsvarar den tid vi handlägger ett ärende. I handläggningen kan ingå att registrera anmälan, kontrollera uppgifter och handlingar, genomföra tillsynsbesök och skriva tillsynsrapporter. 

Lokalens utformning

Lokalen för verksamheten behöver vara utformad på ett visst sätt:

 • Golv, väggar, tak och inredning ska vara lätta att rengöra.
 • Arbetslokalen ska ha ett tvättställ med varmt och kallt vatten, flytande tvål och engångshanddukar.
 • Det ska finnas tillräckligt med förvaringsutrymmen i lokalen för redskap, material och smutstvätt.
 • Sterila och rena produkter ska förvaras torrt, dammfritt och väl separerat från smutsigt material och annan verksamhet.
 • Tvättning av till exempel handdukar godtas i lokalen om det finns avskilt utrymme för tvätt och torkning. Tvättningen ska göras i minst 60 °C i de fall materialet tillåter det.
 • Lämplig plats ska användas för rengöring och desinficering av redskap.
 • Lokalen ska ha en god ventilation med luftflöden anpassade för verksamheten.
 • Temperaturen i lokalen bör ligga inom riktvärdet 20-24°C.
 • Lokalen ska ha tillgång till toalett. Lokaler med fler än fyra behandlingsplatser bör förses med en separat kundtoalett som utrustas med engångshanddukar och tvål.
 • Det ska finnas utslagsvask för behandlingsvatten i behandlingsutrymmet alternativt fri passage till utslagsvask i städutrymmet.
 • Det ska finnas ett ventilerat städutrymme med utslagsvask.

Hantering av avfall

Vid fotvård, akupunktörer och tatuerare uppstår ofta riskavfall som nålar, skalpeller och annat smittförande, stickande eller skärande avfall.

De verksamheter som hanterar riskavfall kan teckna ett abonnemang hos entreprenörer som har tillstånd att hämta och köra farligt avfall. Kommunen hanterar inte riskavfall från verksamheter.

Egenkontroll

Det är viktigt att du själv har dokumenterade rutiner för att kontrollera din verksamhet och minimera risker. Läs mer om egenkontroller.

Kontakta oss

Kundservice

E-post: 
kundservice@nykoping.se

Telefon kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Vardagar kl 9-16

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter