Hantera överskott från schaktmassor

Om du som beställare, fastighetsägare och entreprenör ska hantera schaktmassor behöver du undersöka marken och i vissa fall anmäla din hantering.

Vid olika entreprenadarbeten och byggen uppstår ofta överskottsmassor. Att frakta de massorna långa sträckor är inte alltid den mest resurseffektiva och bästa lösningen för miljön.

Du kan i stället återanvända materialet. Det är bättre för miljön och minskar användningen av jungfruligt material, det vill säga nytt material som först behöver brytas från bergtäkt eller liknande. 

Då är det viktigt att återanvändningen sker på ett säkert och miljömässigt lämpligt sätt, genom att:

  • Steg 1 - undersök om marken som ska grävas upp är förorenade
  • Steg 2 - utifrån resultatet av undersökningen kan du bedöma den mest lämpliga hanteringen - om det finns behov av sanering eller borttransport av massor eller om du fritt kan återanvända dem inom området eller om de är lämpliga för annan typ av anläggning.  
  • Steg 3 - hantera dina schaktmassor rätt.

Här kan du läsa mer om att ta emot schaktmassor. 

Steg 1 - Undersök om marken är förorenad

Tidigare industriområden, fyllnadsmassor eller andra områden där drivmedel, kemikalier eller bekämpningsmedel har använts behöver oftast provtas innan det går att bedöma innehållet i marken. Kontakta en konsult för provtagning.

Föroreningar behöver inte synas eller lukta, så i de flesta fall krävs provtagning om det inte är jungfruliga massor som ska hanteras. Se ny vägledning från Naturvårdsverket

Kontakta gärna miljöenheten innan provtagning och för rådgivning om du är osäker på om marken kan vara förorenad. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan. 

Steg 2 - Resultat från undersökning och provtagning

Om det finns föroreningar över nivån för känslig markanvändning (KM, enligt Naturvårdsverket) ska du meddela miljöenheten det, se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Bedöm behovet av sanering eller annan hantering utifrån planerad markanvändning och Naturvårdsverkets riktlinjer.

Steg 3 - Hantera dina schaktmassor på rätt sätt

Mer information hos Naturvårdsverket

För mer information läs Naturvårdsverkets handbok om:

 

Kontakta oss

Kundservice

E-post:
kundservice@nykoping.se

Telefon kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Vardagar kl 9-16

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter