Skyltar

Olika former av reklam är en naturlig del av stadsmiljön. Många skyltar och flaggor kräver dock bygglov. Detta gäller om du vill sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar, banderoller eller vepor. Bygglovsplikten gäller skyltar och dylikt med en area på över 1 kvm.

Utformning och placering av skyltar och reklam i allmänhet har en stor betydelse för om stadsbilden upplevs positivt eller negativt. En attraktiv stadsmiljö har ett kommersiellt värde och kan bidra till fortsatt tillväxt. 

Byggnaden och miljön ställer krav på skylten

Skyltar ska passa in på den aktuella platsen - till stads- eller landskapsbild, anpassas till byggnaden den sitter på - ur arkitektonisk synvinkel. Skyltar ska inte heller skymma fasaddetaljer eller klä in hela fasadpartier. Särskilda restriktioner gäller för skyltar på kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Bygglov och andra tillstånd

Plan- och bygglagen ger kommunerna stort inflytande över den egna miljön. Bygglov krävs för att sätta upp skyltar inom detaljplanelagt område. Bedömningarna ska ta hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall. Det är till fördel för alla parter att liknande ärenden bedöms efter samma principer. Kommersiella skyltar utanför detaljplanelagt område kräver normalt tillstånd av länsstyrelsen och/eller Trafikverket. 

Läs mer om vad som gäller och ansök om bygglov.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

0155-24 82 50
bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget 

Postadress:

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

 

 

 

Öppettider

Måndag, torsdag och fredag
kl 9:00-12:00 och 13:00-16:00

Tisdagar
kl 10:00-12:00 och 13:00-16:00

Onsdagar
kl 11:00-12:00 och 13:00-16:00

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter