Dricksvatten

Här hittar du information om vad som gäller kring registrering av en egen dricksvattenanläggning eller brunn.

Vatten som används för beredning av livsmedel eller till matlagning och dryck, är dricksvatten. Vatten som används i ett livsmedelsproducerande företag vid tillverkning eller hantering av livsmedel är också dricksvatten.

I Nyköpings kommun får de flesta sitt dricksvatten från ett kommunalt vattenverk men det finns också små privata registrerade vattenanläggningar och de med egna brunnar.

Registrera verksamhet

Om du ska starta ny dricksvattenanläggning eller förändra en redan existerande ska du registrera det, minst två veckor innan du startar: 

Registrera dricksvattenanläggning, E-tjänst

När behöver en dricksvattenanläggning eller en egen brunn vara registrerad?

En vattenanläggning behöver vara registrerad om verket:

 • I genomsnitt tillhandahåller 10 m3 dricksvatten eller mer per dygn, eller försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten.
 • Om du hyr ut bostäder till fler än 2 hushåll eller kan ta emot fler än 8 gäster.
 • Tillhandahåller sitt dricksvatten till en livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, café, livsmedelsproduktion.
 • Offentlig verksamhet, till exempel skola, vårdhem.
 • Övrig kommersiell verksamhet till exempel uthyrning av stugor, båt eller gästhamn.

Känner du dig osäker på om du ska registrera din dricksvattenanläggning, kontakta livsmedelsenheten. 

Använder du vattnet från egen brunn endast för privat bruk behöver du inte registrera brunnen. Du ansvarar själv för att kvaliteten är bra. Läs om egen brunn här.

Vad är ditt ansvar som verksamhetsutövare?

1. Registrering: Du som driver en dricksvattenanläggning har ansvar för att anläggningen är registrerad hos kommunen. Anmälan om registrering ska skickas till livsmedelsenheten som är ansvarig kontrollmyndighet för dricksvatten i Nyköpings kommun. När du har registrerats kommer livsmedelsenheten kontakta dig för att boka tid för en första kontroll.

2. Dricksvattenkvalitet: Du som driver en dricksvattenanläggning har ansvar för att kvalitén på vattnet är god. Om du är ansvarig för distributionsnätet, ska kvalitén vara bra fram till den punkt där vattnet kommer in i huset. För att säkerställa kvalitén i vattnet behöver du bland annat ha lämpliga rutiner för att sköta och kontrollera vattenverket. I rutinerna ska det bland annat ingå vad du ska göra om något går fel. Du ska även följa ditt undersökningsprogram för provtagning som livsmedelsenheten har fastställt.

3. Provtagningar: Det är viktigt att du kontrollerar dricksvattenkvaliteten regelbundet. Du gör mikrobiologiska och kemiska provtagningar på vattnet enligt ditt undersökningsprogram. Dricksvattenprov ska analyseras hos ett ackrediterat labb och bedömas enligt dricksvattenförskriften LIVSFS 2022:12. Be labbet att du får instruktioner för hur du tar provet. Tänk på att du behöver spara dina analysresultat för att våra inspektörer ska kunna kontrollera dem.

4. Informera dina konsumenter om dricksvattenkvaliteten: Dina konsumenter har rätt att få information om dricksvattenkvaliten. Resultat av normala undersökningar på vattnet och vissa kemiska parametrar måste vara tillgängliga för dina konsumenter.

Det är viktigt att du har kontakt med livsmedelsenheten när:

 • Betydande ändringar sker i din verksamhet som exempelvis ombyggnation eller adressändring.
 • Nya förändringar sker i området där vattenanläggningen ligger och kan påverka vattenkvaliteten.
 • Du behöver vidta åtgärder som att ge kokningsrekommendationer eller stänga av vattnet för konsument, exempelvis när vissa gränsvärden överskrids.
 • Dricksvattenkvaliteten ändras mycket mellan provtagningar.
 • Du har problem som påverkar eller du misstänker att det kan påverka dricksvattenkvaliteten.
 • Du får klagomål på dricksvattenkvaliteten från dina konsumenter.

Upphörande eller ägarbyte av dricksvattenanläggning

Om du tänker upphöra med din dricksvattenanläggning behöver du meddela det till livsmedelsenheten. Om ett ägarbyte kommer ske måste den nya ägaren registrera sig på nytt till livsmedelsenheten.

Har du frågor, kontakta livsmedelsenheten.

Livsmedelsenhetens avgifter

Livsmedelsverket dricksvatteninfo

 

Kontakta oss

Kundservice

E-post: 
kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

 

Postadress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Livsmedelsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress; Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter