Egen dricksvattenbrunn

Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Möjligheterna för dig att få bra vatten från egen brunn är oftast goda, men ibland kan det uppstå problem med ditt dricksvatten. Det är viktigt att du analyserar ditt vatten regelbundet.

Dricksvatten från egen brunn

Det är Livsmedelsverket som har informationsansvaret  för enskilda dricksvattenanläggningar.

Råd för dig med egen brunn

Har du en egen brunn som bara du eller din familj använder omfattas den av Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Dessa regler och riktvärden gäller även för dem som tar sitt enskilda dricksvatten från en ytvattentäkt, till exempel från en sjö.

När du har egen brunn är det ditt ansvar att kontrollera vattnets kvalitet. Det är speciellt viktigt att kontrollera sitt dricksvatten när man är gravid eller har barn. Barn är mer känsliga för vissa ämnen i vattnet än vuxna.

Det krävs inget tillstånd för att anlägga brunn för enstaka hushåll.

När behöver den privata vattenanläggningen eller egna brunnen registreras?

En vattenanläggning behöver vara registrerad om verket i genomsnitt tillhandahåller 10 m3 dricksvatten eller mer per dygn, försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten eller om du tillhandahåller ditt dricksvatten till en kommersiell eller offentlig verksamhet.

Du behöver också registrera din vattenanläggning eller brunn om du producerar vatten som används i en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet, till exempel om du hyr ut bostäder till fler än 2 hushåll eller kan ta emot fler än 8 gäster. Läs mer om registrering av vattenanläggning och egen brunn. Kontakta Livsmedelsenheten för att få information om vad som gäller för just din verksamhet om du är osäker.

Provtagning

Ditt vatten kan innehålla virus och bakterier som sprider smitta. Andra problem kan vara hög radon- eller uranhalt, som inte ovanligt i den här delen av landet. Det finns också berggrund som medför svavelväte i vattnet och gör att det luktar illa.

Du som har egen brunn kan lämna in vattenprover för analys hos ett laboratorium, ofta går det att beställa analyser direkt på deras webbplats. Provflaskorna skickas sedan till dig. I en sådan analys kan du få besked om kvaliteten på ditt vatten. Du kan för det mesta välja mellan olika analyspaket där bland annat mikrobiologi, kemiska parametrar /ämnen och metaller ingår.

Tänk på att noga läsa instruktionerna och göra provtagningen efter de anvisningar som laboratoriet anger. En felaktig hantering av ditt prov kan påverka resultatet för analysen.

Behov av att fylla på vatten i egen brunn

Det råder vattenbrist på flera håll i Sverige. För dig som har egen brunn är det bra om du är uppmärksam och vaksam på indikationer om minskad kapacitet så att du i god tid kan planera för eventuella åtgärder. Detta gäller framförallt dig med verksamhet som kräver stora mängder vatten, som till exempel djurhållning.

Om du har en privat enskild brunn och behöver fylla på vatten kontakta Foria. Då sköter de transporten av vattnet till dig. Du betalar taxeavgiften för vattnet och transportkostnaden. Foria nås på 010-474 50 00. 

Observera att vattnet från kommunens vattenkiosker inte är dricksvatten

Mer information

Sveriges geologiska undersökning, SGU, har information om hur man anlägger en brunn och om hur man sköter en brunn. 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Miljöenheten

0155-24 89 20
miljo@nykoping.se

 

 

Adress

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter