Skärmtak

Om du vill bygga ett mindre skärmtak vid ett en- eller tvåbostadshus eller en tillhörande komplementbyggnad så behöver du oftast inte bygglov. Det innebär att du kan sätta upp ett skärmtak utan att göra en anmälan för åtgärden. Du behöver heller inget start- eller slutbesked. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Bygglov kan behövas

Du behöver inte bygglov eller anmälan om

  • det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
  • skärmtaket är högst 15 kvadratmeter tillsammans med andra bygglovsbefriade skärmtak på tomten
  • du vill sätta skärmtaket över en uteplats, altan, balkong eller entré
  • du placerar skärmtaket minst 4,5 meter från din fastighetsgräns, eller närmare om grannen godkänner det.

Du behöver alltid bygglov om

  • ditt skärmtak ska vara större än 15 kvadratmeter
  • ditt skärmtak ska vara fristående
  • ditt skärmtak ska glasas in
  • kommunen har bestämt i detaljplan att skärmtak ska omfattas av bygglov.

Osäker på om det gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. Använd kommunens karta för att ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område

Avgifter och taxor

Läs mer om avgifter och taxor för anmälan, ansökan eller handlingar

Överklaga

Du kan överklaga beslut om ditt ärende.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.

  • Jämna veckor – Torsdagar 15:00-19:00
  • Ojämna veckor – Tisdagar 15:00-19:00

Boka rådgivning via e-tjänst

Förbered dig gärna innan rådgivningen genom att vara tydlig med vad du undrar och till exempel bifoga handlingar när du gör din bokning. 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter