Vedeldning

Vedeldning är en stor källa till utsläpp av miljö- och hälsofarliga luftföroreningar. Den kan orsaka störningar för omgivningen i form av luftvägsirritationer, dålig lukt och nedsmutsning. Det är därför viktigt att elda på rätt sätt och med rätt material för att minska utsläppen. Det är du som eldar som är skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan. Att ta hänsyn till omgivningen är särskilt viktigt för dig som bor i tätbebyggt område.  

Att tänka på inför och under eldning

• Välj miljögodkänd utrustning med möjlighet till ackumulering av värme vid nyinstallation. Det krävs anmälan och ibland bygglov vid installation av eldstad/skorsten. Anmälan görs till Bygglovenheten.
• Öppna spisar, braskaminer och liknande är inte lämpliga som den huvudsakliga uppvärmningskällan utan bör endast användas för trivseleldning. Enligt vägledande domar innebär det eldning upp till fyra timmar per tillfälle och högst två gånger per vecka.
• Använd lagom torr ved. En tumregel är att veden bör lagras under tak i minst ett halvår, och någon vecka inomhus innan den används.
• Avfall, impregnerat virke och stora mängder papper får inte eldas!
• Glöm inte att sota regelbundet. Ta kontakt med din skorstensfejare för information om lämpligt sotningsintervall.
• Ta hänsyn till din omgivning. Tänk på att även hanteringen av ved, som exempelvis kapning och klyvning, kan orsaka ljudstörningar i tätbebyggda områden.

Tänd i toppen

Tänd brasan i toppen i stället för underifrån. Det kan bidra till att utsläppen i samband med upptändningen minskar med upp till 80 procent.

• Lägg ett par större vedträn underst i kaminen och några mindre ovanpå. Korslägg veden luftigt som i en fyrkant.

• Placera tändmedel i toppen av brasan, under de översta vedträna. Tänd på brasan och låt kaminluckan stå lite öppen tills elden tagit sig i de översta vedträna.

• När flammorna är borta och det har bildats en glödbädd är det dags att fylla på med 2–3 vedträn. Lägg vedträna luftigt och gärna i kors. Ha spjället helt öppet och justera det när lågorna har dragit igång igen.
Mer om detta finns att läsa i Naturvårdsverkets och Energimyndighetens broschyr
Naturvårdsverket har även tagit fram en instruktionsfilm om vedeldning.
På Naturvårdsverkets hemsida finns mer information och råd till dig som eldar med ved.

Röken avslöjar hur du eldar

Enklaste sättet att kontrollera om du har en god förbränning är att gå ut och titta på röken. Vid ofullständig förbränning är röken svart och luktar kraftigt. Gulaktig rök tyder på innehåll av tjära. Har du en god förbränning är röken knappt synbar under varma dagar. Under kallare dagar blir den vit av vattenånga.

Om du störs av vedeldning

Börja med att prata med den som orsakar störningen. Ibland är den som eldar inte medveten om att eldningen orsakar störningar. Om det inte löser problemet kan du kontakta Miljöenheten genom att använda vår e-tjänst.

Kontakta oss om du i stället vill ha en blankett hemskickad.

Avgift

För tillsyn och handläggning tar miljöenheten ut timavgift. Se Nyköpings kommuns taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen på nykoping.se - Avgifter inom miljö- och hälsoskydd för mer information.

 

Kontakta oss

Kundservice

Epost: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter