Miljö - Lämna klagomål till miljöenheten

Använd denna e-tjänst för att lämna klagomål till miljöenheten om hälsoskydds- eller miljöproblem.

OBS! Bifoga inga bilder på människor i e-tjänsten.

Information om boendemiljö och miljöenhetens klagomålshantering.

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du kontakta oss via e-post kundservice@nykoping.se eller ringa 0155-24 80 80 för att få en blankett.