Elektronisk anslagstavla

Detta är Nyköpings kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan kan du läsa kungörelser och de protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som nyligen justerats. 

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet publiceras på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Anslag av protokoll

Datum Politiskt organ Anslås Sista dag för överklagande
2024-06-17 Kommunstyrelsens Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott protokoll 2024-06-24 2024-07-15
2024-06-18 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden protokoll 2024-06-24 2024-07-15
2024-06-19 Miljö- och klimatutskott Protokoll 2024-06-27  

Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträden

Datum Politiskt organ Tid Plats

Övriga tillkännagivanden och kungörelser

Datum Politiskt organ Anslås Sista dag för synpunkter
2024-01-01 Överförmyndarkontorets mottagningstider 2024: Överförmyndarkontoret har telefontid måndag - fredag kl 10-12 på nummer 0155-24 87 00. Vi kan även nås på e-post overformyndaren@nykoping.se. Besök bokas enligt överenskommelse. 2024-01-01  
2024-07-10 Kungörelse om flytt av fordon 2024-07-10 2024-08-08

Så överklagar du ett beslut

Du kan överklaga beslut till Förvaltningsrätten i Linköping inom tre veckor från det att beslutet publicerats, om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

logotyp