Mina sidor - E-tjänster

Här har vi samlat länkar till alla "Mina sidor" - där du kan följa dina ärenden i kommunens e-tjänster. E-tjänsterna finns på flera olika e-tjänsteplattformar. 

Abou

I kommunens e-tjänsteplattform Abou finns merparten av kommunens e-tjänster samlade.

Här kan du bland annat följa ditt ärende om e-tjänster för betygskopia och examensbevis, registerutdrag och registrering av livsmedelsanläggning.

Abou - Mina Sidor

Skolskjuts

I skolskjutsportalen ombord kan du följa ditt ärende under mina sidor. 

Skolskjutsportalen ombord

Förskola, fritidshem och skola - Schoolsoft

I Mina sidor för förskola, fritidshem och skola kan du ta del av information och utföra digitala tjänster kopplat till pedagogisk verksamhet. 

Du kan bland annat ändra ditt barns schema, säga upp ditt barns förskoleplats och svara på platserbjudanden för förskola eller annan pedagogisk omsorg. 

Här kan du läsa mer om Schoolsoft.

Förskola, fritidshem och skola - Mina sidor

Bygglov

Här kan du granska dina inskickade bygglovs- och anmälningsärenden med tillhörande handlingar.

Bygglov - Mina sidor

Miljö

Här kan du granska dina inskickade miljöärenden med tillhörande handlingar.

Miljö - Mina sidor

Renhållning, vatten och avlopp

Här kan du bland annat se dina fakturor för renhållnings- och VA-tjänster samt hämta din förbrukningshistorik gällande vatten och avlopp. Du kan också hämta blanketter för ägarbyte och autogiro

Välj om du vill logga in med bank-id eller kundnummer.

Via Bank-ID:
Renhållning, vatten och avlopp - Mina sidor

Via Kundnummer:
Renhållning, vatten och avlopp - Mina sidor

 

Öppna sidomeny