Kommande beslut om investering i ny avfallsanläggning

19 februari 2024
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Avfall och återvinning

Björshults avfallsanläggning ska sluttäckas senast 2035, enligt ett föreläggande från tillsynsmyndigheten. Därför behöver kommunen bygga en ny avfallsanläggning. Inom kort fattas beslut om projektet. 

På Björshults avfallsanläggning tas avfall emot för mellanlagring innan det transporteras vidare till olika behandlingsanläggningar för återvinning.   

När avfallsanläggningen ska avslutas och sluttäckas behövs en ny anläggning, och den tilltänkta platsen ligger intill den nuvarande.  

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kommer inom kort att ta ställning till investering i projektering och upphandling kopplat till den nya avfallsanläggningen. Kostnaden för projektering beräknas till 10 miljoner kronor.