Vattenmätare och fjärravläsning

Här hittar du vanliga frågor och svar om vattenmätaravläsning. Här hittar du också information om fjärravlästa vattenmätare och installation av dem. 

Var hittar jag min vattenmätare?

Som fastighetsägare är det viktigt att känna till var vattenmätaren sitter. Vid en akut läcka eller översvämning behöver vattnet till fastigheten omedelbart stängas av. Ventilen för vattenavstängning sitter vid vattenmätaren. Vet du var vattenmätaren finns så hittar du snabbt fram och kan stänga av vattnet.

Vattenmätaren i ett normalt villahushåll sitter på ledningen med inkommande kallvatten innan varmvattenbere­daren, ofta i en tvättstuga eller ett badrum.  

De kommunala VA-ledningarna slutar ungefär 0,5 m utanför din tomtgräns. Punkten kallas förbindelsepunkt. Alla installationer på fastighetens sida om förbindelsepunkten är fastighetsägarens eget ansvar förutom själva vattenmätaren.

Ta för vana att öppna och stänga avstängningsventilerna cirka 2 gånger per år för att kontrollera att de fortfarande går att stänga vid behov.

Hur läser jag av min vattenmätare?

Vattenmätaren sitter oftast där vattenanslutningen kommer in i ditt hus. Lyft på locket till mätaren och skriv av siffrorna i räknaren. Därefter registrerar du din mätarställning genom att skicka in självavläsningskortet till Nyköpings kommun.

När ska jag läsa av vattenmätaren?

En gång om året får du som inte har bytt till en fjärravläst vattenmätare ett avläsningskort på posten. Då läser du av din vattenmätare och skickar sedan tillbaka kortet med portofri retur.

Har du en fjärravläst mätare är det bra om du tittar på mätaren regelbundet för att se så att den inte har något larm. 

Fjärravläst vattenmätare

Just nu pågår ett byte till fjärravlästa vattenmätare i Nyköpings kommun. Fram till 2021 kommer vi att byta ut samtliga vattenmätare i Nyköpings kommun till. Mätarna går på batteri och förses med en plombering. 
Avläsning kommer att ske med en ”drive-by insamling” vilket innebär att man åker förbi med bil i närheten och samlar in mätvärden från mätarna via radio. Det avlästa mätvärdet kommer att redovisas på er faktura. 

Vad behöver jag som fastighetsägare göra inför bytet?

Precis som det krävs en korrekt el-installation i fastigheten krävs det korrekt utförda mätarplatser för uppsättning av vattenmätaren för att säkerställa kvalitet och leverans. Inför vattenmätarbytet är det därför viktigt att du säkerställer att vattenmätarplatsen är godkänd enligt ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning).

Du som fastighetsägare ska kontrollera följande innan vattenmätarbytet:

  • Ventilerna ska gå lätt att manövrera för hand och stänga helt. Om någon ventil inte stängs helt så behöver du byta ut den innan vattenmätarbytet.

  • Vattenmätaren måste vara fast monterad i en konsol som håller fast ventiler och rör i väggen, enligt bilden nedan. Om du inte har en konsol behöver du anlita en VVS-installatör som kan installera en. 

  • Det är viktigt att vattenmätaren är lättåtkomlig .

digital vattenmätare med alla delar

På bilden ser du hur en korrekt anläggning ska se ut. Ventil A = Inkommande avstängningsventil, Ventil B = Avstängningsventil efter vattenmätaren 

 

Varför byter ni till fjärravlästa mätare?

Fjärravlästa mätare innebär flera fördelar för alla inom VA-kollektivet. Idag har kommunen problem med att mätarställningar inte kommer in vilket kräver många onödiga resurser. Både du som kund och vi som kommun slipper alla utskick samt den administration som det innebär.

Fjärravlästa mätare gör det möjligt för oss och villaägare att snabbare upptäcka oroande avvikelser och vi kan lättare få indikering på eventuella läckor, vilket innebär färre driftstörningar och lägre kostnader. Vattenförbrukningen får en bättre uppföljning och vi får ett säkrare underlag för vår debitering. 

digital matare

På bilden ser du hur den nya vattenmätaren ser ut. Dessa vattenmätare använder sig av ultraljudsteknik och har inga rörliga delar. 

Har du ventilen LK580?

Om du har ventiler av modellen LK580 ska du, med hjälp av en VVS installatör byta ut dessa omgående innan mätarbytet. Ventilen är av en äldre modell och har visat sig ha brister i konstruktionen och är inte längre godkänd. Det är stor risk att de går sönder vilket kan orsaka vattenskador.

Vad händer om jag inte kontrollerar min mätplats innan vattenmätarbytet?

För att vi ska kunna byta mätaren måste din mätplats vara i fullgott skick. Om vi inte kan byta mätaren på bokad tid får du en avgift.

 

 

 

Kontakta oss

Kommunservice, Tekniska divisionen

Växel 0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se


Vid akuta ärenden utanför kontorstid
SOS Alarm Jourtjänst
08-454 22 03

Besöksadress

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-tors kl.7-16
Lunchstängt kl. 12-13
Fredagar kl. 7-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter