Samfälligheter

Taxan för rest- och matavfall består av en fast avgift och en rörlig abonnemangsavgift. Avgifter för eventuella tilläggstjänster tillkommer. Taxan gäller för år 2024.

Fast avgift

En- och tvåbostadshus i samfällighetsförening
eller motsvarande, kr per hushåll 

982           

Rörlig abonnemangsavgift för en- och tvåbostadshus i samfälligheter eller motsvarande

Hushåll i samfälligheter eller motsvarande kan välja mellan tre olika typer av abonnemang med kärl, enligt tabellen. De olika abonnemangen styrs av hur mycket restavfall som uppkommer per hushåll:

  • Abonnemang Guld definieras som mindre än 40 liter restavfall per hushåll och vecka.
  • Abonnemang Silver definieras som 40-70 liter restavfall per hushåll och vecka.
  • Abonnemang Brons definieras som mer än 70 liter restavfall per hushåll och vecka

Rörlig avgift per år = (kr per liter) x (volym kärl i liter) x (antal tömningar per år) 

Dessutom ingår kärl för matavfall.

Abonnemang

Antal tömningar per år

Abonnemang
Guld
Avgift, kr per liter

Abonnemang
Silver

Avgift, kr per liter

Abonnemang Brons
Avgift, kr per liter

Varannan vecka

26

0,2691

0,3601

0,4477

En gång per vecka

52

0,2972

0,3976

0,4953

Två gånger per vecka

104

0,3557

0,4758

0,5943

Tre gånger per vecka

156

0,4102

0,5484

0,6836

Abonnemang med tömning en gång i veckan eller oftare kan inte alltid erbjudas. I dessa fall kan storlek på behållare eller antal behållare anpassas för att möta behoven.

Dessutom finns abonnemang för:

  • restavfall i container
  • underjordsbehållare för restavfall och matavfall
  • återvinningsmaterial

 

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2,
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-tors 07-16,
lunchstängt 12-13
Fredag 07-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter