Bild på en vy över vatten

Naturområden och naturreservat

I Nyköpings kommun kan du uppleva omväxlande natur med nästan alla mellansveriges olika naturtyper. 

Längs Bråvikens förkastningsbranter finns natur med dramatiska höjdskillnader och flera skyddade områden. Sörmlandsleden går genom stora delar av kommunen. Den vackra naturen är en viktig del av Nyköpings utveckling. Bilden här ovanför är från Stendörren.

I Nyköping finns en relativt oexploaterad skärgård med många skyddade områden, stora åar omgivna av jordbrukslandskap, skogsområden med både barrskog och lövskog, betade havsstrandängar, slättsjöar och djupare klarvattensjöar.

Allemansrätten 

Om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats

Om allemansrätten på andra språk, på Naturvårdsverkets webbplats 

Naturreservat

Hitta alla Nyköpings naturreservat på Nyköpingsguiden

 

Naturreservat som Nyköpings kommun förvaltar:

Om naturreservat

Både Länsstyrelsen och kommunen kan instifta naturreservat. Det är samma skydd men med olika tillsyn och förvaltning.

Vilka föreskrifter som gäller i ett naturreservat kan du läsa om vid reservatsentréer på informationstavlor. På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om andra former av naturskydd

Alla Sveriges naturreservat och andra skyddade områden hittar du via kartverktyget för skyddad natur. 

Läs om pågående naturvård och utvecklingsarbeten 

Kontakta oss

Kundservice

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter