Vatten

Nyköping Vatten på Tekniska divisionen sköter och ansvarar för den kommunala vattenförsörjningen i Nyköpings kommun. På sidorna under vatten hittar du information om bland annat dricksvattenkvalitet, egen dricksvattenbrunn, eventuellt bevattningsförbud och var du vänder dig i olika frågor.

Vattenförbrukning

I Sverige gör vi i genomsnitt av med 170 - 200 liter vatten per person och dygn. Tycker du att din förbrukning verkar onormalt hög kan du se efter så att till exempel toaletten eller kranar inte läcker. Om du inte hittar felet men misstänker läckage, kontakta en VVS-fima som kan hjälpa dig.

Vad är en normal årsförbrukning?

En vanlig förbrukning för två vuxna och två barn är cirka 150 kubikmeter per år. Variationen är mellan 50-300 kubikmeter per år beroende på hushållets storlek och vanor.

Var får jag reda på hur många grader varmvattnet har?

Bor du i flerbostadshus vet din värd hur många grader varmvattnet har. Bor du i småhus ställer du in temperaturen själv på din varmvattenberedare. 

Dricksvattnets kvalitet

Läs mer på sidan om dricksvattnets kvalitet. 

När vattnet inte går att dricka

Ibland kan provtagningar visa att det kommunala dricksvattnet behöver kokas innan användning. Vi inför då så kallad kokningsrekommendation, medan vi arbetar med att hitta orsaken för att kunna åtgärda problemet. Provtagning av vattnet sker löpande till dess att proverna visar att vattnet är drickbart igen.

Vid kokningsrekommendation skickar vi ut sms med information till berörda. 

Gå in och registrera ditt mobilnummer så att du också får SMS

Information från Livsmedelsverket vid kokningsrekommendation

Åtta vattenverk och 100 mil ledning

Högåsens vattenverk drivs tillsammans med Oxelösunds kommun genom Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbund – NOVF. Högåsen förser Nyköpings centralort, Oxelösund, Stigtomta, Vre

na, Nävekvarn, Bergshammar, Enstaberga, Svalsta, Jönåker, Buskhyttan och ett antal mindre orter med dricksvatten. De övriga vattenverken är placerade runt om i de övriga samhällena i kommunen.

Nyköping vatten ansvarar för cirka 100 mil avlopps- och vattenledningar i kommunen och driver sju vattenverk placerade i Aspa, Edstorp, Lästringe, Runtuna, Stavsjö, Tystberga och Ålberga. 

Driftstörningar

Läs om eventuella vattenläckor och driftstörningar. 

Kontakta oss

Kommunservice, Tekniska divisionen

Växel 0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se


Vid akuta ärenden utanför kontorstid
SOS Alarm Jourtjänst
08-454 22 03

Besöksadress

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-tors kl. 7-16
Lunchstängt kl. 12-13
Fredag kl. 7-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter