Verksamheter

Taxan för rest- och matavfall består av en fast avgift och en rörlig abonnemangsavgift. Avgifter för eventuella tilläggstjänster tillkommer. Taxan gäller för år 2024.

Fast avgift

Verksamheter, kr per verksamhet

749

Rörlig abonnemangsavgift för verksamheter

Avgifterna gäller när kärlet placeras max 7 meter från tomtgräns. Vid längre avstånd tillkommer tilläggsavgift.

Matavfall ska sorteras ut. Ett kärl för matavfall, 140 liter, ingår per abonnemang. Kärlet för matavfall töms med samma intervall som restavfall, förutom vid tömning en gång var fjärde vecka - då töms kärlet för matavfall varannan vecka. Abonnemang kan tecknas för fler kärl för matavfall och andra tömningsintervall.

Behållarstorlek
Kärl, liter

Antal tömningar per år

Avgift, kr per år

Tömning var fjärde vecka

80*

12

406

140

12

827

Tömning varannan vecka

80*

26

827

140

26

1 436

240

26

2 392

370

26

4 577

660

26

6 866

Tömning en gång per vecka

80*

52

2 016

140

52

3 314

240

52

6 073

370

52

10 329

660

52

14 997

Säck, 160

52

3 984

Tömning två gånger per vecka

370

104

20 856

660

104

30 357

Tömning tre gånger per vecka

370

156

31 281

660

156

45 580

* Kärl på 80 liter gäller endast för de kunder som redan har det abonnemanget. Går ej att nyteckna.

Abonnemang med tömning en gång i veckan eller oftare kan inte alltid erbjudas. I dessa fall kan storlek på behållare eller antal behållare anpassas för att möta behoven. 

Dessutom finns abonnemang för:

  • hämtning av matavfall (extra kärl)  
  • tömning av matavfall i sluten tank
  • underjordsbehållare för restavfall och matavfall
  • restavfall i container 
  • komprimator för restavfall
  • återvinningsmaterial 
  • sommarabonnemang

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2,
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-tors 07-16,
lunchstängt 12-13
Fredag 07-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter