Bevattningsförbud

Just nu finns inga bevattningsförbud utfärdade i Nyköpings kommun. Bevattningsförbudet i Runtuna upphörde 1 juni 2024. På den här sidan hittar du information om eventuella bevattningsförbud.

Bevattningsförbud i Runtuna upphör 1 juni 2024

Från den 1 juni 2024 upphör bevattningsförbudet i Runtuna. Nyköpings kommun har under 2024 genomfört underhållsåtgärder i Runtuna som stärkt vattentillgången. Samtidigt uppmanar kommunen till fortsatt eftertanke vid vattenanvändningen. 

Bevattningsförbudet infördes i juni 2022 då råvattenbrunnen inte kunde producera de vattenmängder som gick åt. Genomförda underhållsåtgärder och god vattentillgång gör att bevattningsförbudet nu kan tas bort.

Bevattningsförbud kan införas igen

Bevattningsförbudet kan komma att återinföras om vattentillgången på nytt inte klarar efterfrågan.

Bevattningsförbud i Tystberga upphör 31/1 2024 

Från den 31 januari 2024 upphör bevattningsförbud i Tystberga. Nyköpings kommun har utrett vattenkapaciteten som i dagsläget bedöms vara tillräcklig. Vidare undersökningar och underhållsåtgärder genomförs under våren. Samtidigt uppmanar kommunen till fortsatt eftertanke vid vattenanvändningen.

Det senaste bevattningsförbudet infördes i juni 2022 när vattenuttagen var höga samtidigt som grundvattennivåerna var mycket under de normala för årstiden. Under 2023 har Nyköpings kommun utrett vattenkapaciteten i Tystberga. Nuvarande kapacitet bedöms kunna tillförse både befintliga och nya kommuninvånare med vatten. Vidare undersökningar och underhållsåtgärder kommer att genomförs under våren 2024. Bedömningen just nu är att vattentillgången är tillräcklig och att bevattningsförbudet därmed kan tas bort.

Bevattningsförbud kan införas igen

Om grundvattennivåerna blir mycket under det normala igen och vattenuttagen ovanligt höga kan bevattningsförbud behöva införas igen.

Tappställe Fruängskällan öppet sommartid

På tappställe Fruängskällan kan du som privatperson hämta gratis tekniskt vatten till din pool eller för bevattning. April-september är tappställe Fruängskällan öppet med självbetjäning. Här kan du som privatperson hämta gratis vatten för bevattning och pooler. Vattnet är inte klassat som dricksvatten, men duger utmärkt  för bevattning och poolbad.

  • Nyckelkod och instruktion hämtar du månd-tors 07:00-16:00,(lunchstängt 12:00-13:00) fre 07:00-12:00 på Tekniska divisionen, Tillverkarvägen 2 i Nyköping.
  • Vatten på Tappställe Fruängskällan hämtar du alla dagar 09:00-21:00.

Fruängskällan ligger vid Bagaregatan mitt för parken vid Nils Oscars bryggeri. Infart från Bagaregatan.

Läs mer på nykoping.se/tappstallefruangskallan

Företag som behöver vatten till sin produktion hänvisas till Vattenkioskerna vid Idbäcksvägen och Kungshagsvägen.

Tack för att du är sparsam

Det kommunala dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och för att förebygga vattenbrist måste alla hjälpas åt. Även om bevattningsförbudet är geografiskt begränsat är det bra att tänka över sin vattenförbrukning.

Varje liter du kan spara är viktig! Du sparar till exempel 48 liter vatten om du stänger av kranen i 4 minuter medan du borstar tänderna. På www.havochvatten.se kan du få många tips på hur du kan spara vatten.

Enkla tips för att spara på vattnet:

  • Byt ut trasiga kranar och toaletter.
  • Ta korta duschar.
  • Stäng av vattnet när du tvättar håret och borstar tänderna.
  • Tvätta din bil i biltvätt. Det går åt mindre vatten och är bättre för miljön.  
  • Ställ en kanna vatten i kylen, så slipper du spola i kranen för att få kallt vatten.
  • Samla det regnvatten som kommer ner.
  • Måste du vattna med kranvatten, gör det på kvällen så att det inte dunstar bort. 

Spara 48 liter på 4 minuter

Dricksvattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser och för att förebygga vattenbrist måste alla hjälpas åt. Även om bevattningsförbudet är begränsad är det bra att tänka över sin vattenförbrukning. Varje liter du kan spara är viktig! Du sparar till exempel 48 liter vatten om du stänger av kranen i 4 minuter medan du borstar tänderna. På www.havochvatten.se kan du få många tips på hur du kan spara vatten. 

Aktuella grundvattennivåer

På Statens Geotekniska Institut (www.sgu.se) hittar du senaste datan om grundvattennivåer i Sverige. Se information på SGUs webbplats.

 

 

Kontakta oss

Kommunservice, Tekniska divisionen

Växel 0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se


Vid akuta ärenden utanför kontorstid
SOS Alarm Jourtjänst
08-454 22 03

Besöksadress

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-tors kl. 7-16
Lunchstängt kl. 12-13
Fredag kl. 7-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter