Olovlig användning av kommunal mark

Nyköpings kommun äger mark som oftast ska kunna användas av alla. Du som fastighetsägare har ett ansvar för att veta var din fastighetsgräns går och hålla dig inom den. 

Olovlig användning av mark, eller nyttjande som det också kallas, kan till exempel vara att placera privata tillhörigheter utanför den egna fastighetsgränsen (skiljelinjen mellan fastigheter/skiljelinjen mellan tomter.

Det kan också vara att mark utanför den egna fastighetsgränsen sköts på ett sådant sätt att den uppfattas som privat.

Exempel på olovliga anläggningar utanför fastighetsgränsen:

  • Staket och hägnader
  • Gräsmattor, häckar och planteringar
  • Markbeläggningar som gatsten eller grus
  • Upplag för till exempel ved
  • Uppställning av båtar, bilar, husvagnar
  • Byggnader som skjul, lekstugor med mera
  • Lekutrustning som sandlådor, gungställningar eller studsmattor
  • Kompost

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare ansvarar du själv för att ta reda på var din fastighetsgräns går och att du håller dig innanför den. Är du osäker på din fastighetsgräns kan du själv ladda ner en tomtkarta för din fastighet hos Lantmäteriet. Du loggar in med e-legitimation. Om du har frågor kring din fastighetsgräns, kontakta Lantmäteriet

Du kan också få en uppfattning om din fastighetsgräns via flera webbaserade karttjänster, till exempel hitta.se eller eniro.se. Observera att gränserna i de webbaserade karttjänsterna inte är exakta och inte juridiskt gällande. 

Visar det sig att du använder kommunens mark ber vi dig att respektera fastighetsgränsen och ta bort sådant som står utanför gränsen snarast. 

Om du använder mark som inte är din

Om kommunen upptäcker att mark används olovligt kontaktar vi fastighetsägaren, oftast med ett brev med en uppmaning att ta bort det som finns utanför den egna fastighetsgränsen och att återställa marken i ursprungligt skick. Om fastighetsägaren motsätter sig det kan vi behöva vidta rättsliga åtgärder.

Om fordon, släp, båtar med mera är olovligt placerade kan ägaren få böta direkt på plats. Om ägaren inte vidtar någon åtgärd kan fordon komma att flyttas, enligt lagen om flyttning av fordon.

Om det inte finns någon uppenbar ägare av den olovliga anläggningen, sätter kommunen upp information på den aktuella platsen. Efter en viss tid görs åtgärd i samråd med polisen. 

Tillfälligt tillstånd

Skulle du tillfälligt behöva förvara något utanför din fastighetsgräns, till exempel i samband med byggnation eller liknande, kan du ansöka om tillfälligt tillstånd för att använda offentlig mark. 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter