Ostlänken

Ostlänken planeras som en 16 mil lång järnväg mellan Järna och Linköping. Med Ostlänken ska du kunna åka snabbare, pålitligare och hållbart. 

Ostlänken är Sveriges största samhällsutvecklingsprojekt och knyter ostkustens städer närmare varandra och Stockholm. Den nya järnvägen kommer att öka kapaciteten i järnvägsnätet och minska restiden från Nyköping till Stockholm och Östergötland. Men kanske ännu viktigare, Ostlänken kommer att generera tillväxt för hela regionen.

Järnvägsplaner i Nyköping

Ostlänken i Nyköping är indelad i fem delsträckor. Trafikverket kommer att ta fram järnvägsplaner för respektive sträcka, totalt fem stycken i kommunen.

En järnvägsplan är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av ett nytt eller ombyggt järnvägsavsnitt ska se ut, och hur det skall byggas eller ombyggas. Lagen om byggande av järnväg kräver att en järnvägsplan upprättas innan bygget kan godkännas. Järnvägsplanerna växlar över i produktion efter att de fastställts och vunnit laga kraft. De fem järnvägsplanerna i Nyköpings kommun:

  • Sillekrog–Sjösa, den norra sträckan
  • Sjösa–Skavsta, den centrala sträckan som inkluderar Skavsta resecentrum
  • Skavsta–Stavsjö, den södra sträckan
  • Bibana Nyköping, via Nyköpings tätort (består av två delar, östra och västra)
  • Nyköpings resecentrum, den centrala delen av bibanan som inkluderar resecentrum

Läs mer om delsträckorna och Ostlänken på Trafikverkets webbplats. 

Regeringsbeslut om Ostlänken

I maj respektive juni 2018 fattade regeringen beslut om nationell plan för transportsystemet år 2018-2029 (i vilket Ostlänkens finansiering beslutades) samt så kallad tillåtlighet vilket innebär att Ostlänkens lokalisering är prövad enligt Miljöbalken. Den nya nationella planen beslutades av regeringen i juni 2022 och gäller för perioden 2022-2033. Ostlänken är fortsatt finansierad och är planens största enskilda objekt.

Trafikverket planerar och bygger järnvägen

Nyköpings kommun svarar på utredningar och tillhandahåller underlag som Trafikverket behöver

Trafikverket är ansvarig myndighet för Ostlänken vilket innebär att det är Trafikverket som planerar och bygger järnvägen. 2017 startade byggnationen i och med att Kardonbanan i Norrköping började byggas.

2022 inleddes byggnation av Nyköpings resecentrum och de andra järnvägsplanerna växlar över i produktion allteftersom de fastställs.

Läs mer om Nyköpings kommuns arbete med Ostlänken. Vi planerar också för två resecentrum:

Två resecentrum i Nyköpings kommun

Järnvägssträckning

Här nedan ser du en översiktskarta av Ostlänken och en översiktskarta av Ostlänken i Nyköpings kommun. Bilderna är Trafikverkets. På Trafikverkets webb finns även kartor per järnvägsplan. Här hittar du de senaste versionerna av dessa

Övergripande information om Ostlänken finns på Trafikverkets webbplats: Ostlänken viktig för arbetspendling, tillväxt och regionförstoring även utan Nya stambanor.

Vanliga frågor och svar om Ostlänken

Kontakta oss

Samhällsbyggnad, Enheten för strategisk samhällsplanering

Björn-Emil Tunebäck
Projektledare 
0155-24 75 62
bjornemil.tuneback@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny