Gångväg St Anna

För att ersätta passagen över järnvägen mellan Kråkbergsvägen och St Annegatan (idag en gångfålla) planeras en ny gångväg längs med ån.

karta.png

Tidplan 

Gångfållan togs bort av Trafikverket den 15 april 2024.  Planeringen och projekteringen för gångväg med anslutning till St Annegatan har pågått under en tid och är i princip färdigställd. Vi siktar på att bli klara innan sommaren i år (2024) och planerar för att påbörja och färdigställa arbetet under hösten 2024.  

Ny gångväg knyter ihop S:t Anna med Perioden

Den nya gångvägen kommer att gå från Sankt Annegatan (1:an till höger i flygfotot här ovanför) längs med Nyköpingsån intill koloniområdet och under bron på den östra sidan (vid 2:an). Den får också en koppling vidare inom Kvarteret Spinnerskan, där Peab bygger nya bostäder. Krysset på kartan markerar den nu stängda gångfållan.

Nuvarande koloniområde kommer att finnas kvar.

Öppna sidomeny