Samrådshandlingar för ändring i ÖP

Här kan du ta del av de samrådshandlingar, om ändring av översiktsplan genom tillägg för förnybar och fossilfri energi, som kommunen hade samråd om våren 2024.

Nyköpings kommun har arbetat fram ett förslag till ändring av översiktsplan för Nyköpings kommun 2040 genom tillägg för förnybar och fossilfri energi. Förslaget var utställt för samråd tillsammans med tillhörande MKB/hållbarhetsbedömning våren 2024.

Ändringen av Översiktsplan för Nyköpings kommun 2040 genom tillägg för förnybar och fossilfri energi visar kommunens syn på vilka förutsättningar som bör gälla vid etablering av anläggningar för produktion av förnybar och fossilfri energi.

Ändring i temakapitel Teknisk försörjning 

Ändringen består av nio ställningstaganden i Temakapitlet Teknisk försörjning. 

Se ändringsförslaget här.


Ändring i ÖP-kartan

Det finns även ett nytt hänsynslager ”Landskapsvärden” i översiktsplanens karta med beskrivning av olika landskaps värden och känslighet med kommunens ställningstaganden för dessa.

Du hittar ändringsförslaget i kartan här


Samrådet om hållbarhetsbedömning

Kommunen har tagit fram en MKB/hållbarhetsbedömning. Hållbarhetsbedömningen för ändring av ÖP genom tillägg för förnybar och fossilfri energi utgår och följer avgränsningarna för i hållbarhetsbedömningen för översiktsplan Nyköping 2040.

Ta del av hållbarhetsbedömningen

 

Samrådsdokument

KS 1.1 Ändring genom tillägg förnybar och fossilfri energi ÖP Nyköping 2040.pdfKS 1.2 Hållbarhetsbedömning för ändring av ÖP Nyköping 2040 genom tillägg för förnybar och fossilfri.pdfKS 1.4 Underlag till Landskapsanalys - Rapport.pdf 

 

Kommande granskning 

Arbete med omhändertagande av samrådssynpunkter pågår. Därefter kommer kommunen ta fram en granskningsversion som planeras ställas ut under hösten 2024.  

Öppna sidomeny