Avgifter och abonnemang för avfall

Du som kastar lite restavfall betalar mindre än den som kastar mycket restavfall. Det ska motivera till bättre källsortering och en bättre miljö. Avfallshämtningen blir mer effektiv och ger färre transporter. 

Här kan du se våra olika abonnemang, med taxor och avgifter:

Vill du starta ett abonnemang för avfallshämtning eller byta storlek på ditt kärl?

Om du vill teckna ett abonnemang för avfallshämtning eller om du redan är kund och vill byta till en annan storlek på ditt kärl för restavfall, kontakta Kommunservice på Tekniska divisionen via telefon 0155-24 88 00 eller mejl tekniska.divisionen@nykoping.se.

Du kan göra ett byte av abonnemang per år utan att det kostar något.

Mina sidor för Renhållnings- och VA-tjänster

I e-tjänsten ”Mina sidor – Renhållning, vatten och avlopp” kan du se dina fakturor för renhållnings- och VA-tjänster, hämta förbrukningshistorik för vatten och avlopp och hämta blanketter för ägarbyte och autogiro. Du loggar in med bank-id eller kundnummer.

Mina sidor är under utveckling - fler funktioner ska kopplas på så att du kan göra fler ärenden själv, när det passar dig.

Ska du flytta? Gör en flyttanmälan 

Säljaren av fastigheten ska ta kontakt med Nyköpings kommun via tekniska.divisionen@nykoping.se eller telefon 0155-24 88 00 månaden innan ägarbytet sker för att få en överlåtelseblankett som kan skrivas under av säljaren och köparen. Blanketten lämnas in till Nyköpings kommun snarast efter ägarbytet trätt i kraft.

Uppge kundnummer, namn och adress.  

Som ny fastighetsägare kan du byta abonnemang om du önskar annan kärlstorlek eller annat hämtningsintervall än den tidigare ägaren hade. Du kan göra ett byte av abonnemang per år utan att det kostar något.

Kompostering av matavfall

Om du vill kompostera ditt matavfall själv behöver du anmäla det. Du ska kompostera i en skadedjurssäker, ventilerad och värmeisolerad behållare (vid året runt bruk). En isolerad varmkompost krävs för att komposteringen ska fungera även på vintern.

Anmäl om kompostering och ansök om befrielse från brunt kärl

Vi tar ut en administrativ avgift för ändring av abonnemang om du önskar befrielse från det bruna avfallskärlet. Du får dock göra en ändring per år utan administrativ avgift.

Gemensamt kärl 

Du kan ansöka om att ha gemensam behållare för avfall tillsammans med andra hushåll. Gemensam behållare kan medges för högst tre närliggande hushåll. Ni anger om ni vill ha det gröna kärlet (för restavfall) eller bruna (för matavfall) gemensamt. Er gemensamma avfallsmängd ska rymmas i kärl av samma typ och storlek som normalt används i området.

Ansök om gemensamt kärl 

Ändra intervall för hämtning 

Du kan ansöka om ändrat hämtningsintervall för restavfall (hämtning av grönt kärl 1 gång/kvartal), uppehåll i hämtning av avfall (6 mån-3 år) samt befrielse från hämtning av avfall.

Ansök om förlängt hämtningsintervall

För övriga undantag från avfallsföreskrifter kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden via miljo@nykoping.se.

Om du blir beviljad undantag från avfallsföreskrifter är det personligt och slutar att gälla om förutsättningarna förändras eller om villkoren för undantaget inte följs.

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2,
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-tors 07-16,
lunchstängt 12-13
Fredag 07-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter