Bärande konstruktion, ändring

Om du vill göra ändringar av en byggnad som påverkar den bärande konstruktionen eller stommen, behöver du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Anmälan kan behövas

Du behöver göra en anmälan om

 • du vill göra en ändring som påverkar byggnadens bärande delar.

Du behöver även bygglov om

 •  åtgärden du utför innebär en stor förändring av byggnadens yttre utseende

Handlingar du behöver för din anmälan

 • anmälan, via blankett eller e-tjänst
 • plan- och sektionsritning
 • konstruktionsritningar
 • förslag till kontrollplan (Om det du vill göra är lite mer omfattande behöver du även en kontrollansvarig)

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • anmälan kontrollansvarig, via blankett eller e-tjänst
 • detaljritning och beräkning på bärförmåga

Avgifter och taxor

Läs om avgifter och taxor för anmälan, ansökan eller handlingar

Överklaga

Du kan överklaga beslut om ditt ärende

Vi hjälper dig - följ checklistan

Ta fram underlag för ditt ärende

Beroende på vad ditt ärende gäller för åtgärd så behöver vi olika underlag från dig. När du har skickat in din anmälan kommer du bli kontaktad av en av våra byggnadsinspektörer som sedan hjälper dig med vilka handlingar du behöver.

Generellt sätt behöver du en konstruktionsritning eller utförlig beskrivning som visar ändringarna du vill göra och ritningar som visar var i eller på byggnaden du ska göra ändringarna.

Konstruktionsritningar

En konstruktionsritning beskriver byggnadens bärande konstruktion, isolering och tätskikt med mera. Den redovisar de ingående byggkomponenterna och deras dimensioner samt hur de monteras.

Mängden konstruktionsritningar och kraven på detaljrikedom varierar beroende på hur komplicerat projektet är.

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, därför är det bra att ta hjälp av en byggkonsult eller annan fackman som har rätt kunskap och erfarenhet.

Exempel på vad en konstruktionsritning kan visa är:

 • Grundkonstruktionen
 • Stommen
 • Avväxlingar i väggen
 • Takstolar

Skicka in din anmälan

Nu har du gjort allt du behöver för att kunna göra en anmälan. Du kan välja att antingen

anmäla direkt via vår e-tjänst

eller beställa en blankett för att göra anmälan från kundservice. Mejla till kundservice@nykoping.se eller ring 0155-24 80 80.

Anmälan med handlingar mejlar du sedan in till bygglov@nykoping.se eller postar till:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.

 • Jämna veckor – Torsdagar 15:00-19:00
 • Ojämna veckor – Tisdagar 15:00-19:00

Boka rådgivning via e-tjänst

Förbered dig gärna innan rådgivningen genom att vara tydlig med vad du undrar och till exempel bifoga handlingar när du gör din bokning. 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter