Flerbostadshus

Taxan för rest- och matavfall består av en fast avgift och en rörlig abonnemangsavgift. Avgifter för eventuella tilläggstjänster tillkommer. Resultatet visar totalkostnad för alla hushåll i flerbostadshuset. Taxan gäller för år 2024.

Fast avgift

Fast avgift för flerbostadshus,
kr per lägenhet

204

Rörlig abonnemangsavgift

Rörlig avgift per år = (kr per liter) x (volym kärl i liter) x (antal tömningar per år)

Flerbostadshus kan välja mellan tre olika typer av abonnemang med kärl, enligt tabellen nedan. De olika abonnemangen styrs av hur mycket restavfall som uppkommer per lägenhet:

  • Abonnemang Guld definieras som mindre än 40 liter restavfall per lägenhet och vecka.
  • Abonnemang Silver definieras som 40-70 liter restavfall per lägenhet och vecka.
  • Abonnemang Brons definieras som mer än 70 liter restavfall per lägenhet och vecka.

Dessutom ingår kärl för matavfall.

Antal tömningar per år

Abonne-mang
Guld

Avgift, 
kr/liter

Abonne-mang 
Silver
Avgift, 
kr/liter

Abonne-mang
Brons

Avgift,
kr/liter

Vara-nnan vecka

26

0,2691

0,3601

0,4477

En gång per vecka

52

0,2972

0,3976

0,4953

Två gånger per vecka

104

0,3557

0,4758

0,5943

Tre gånger per vecka

156

0,4102

0,5484

0,6836

Abonnemang med tömning en gång i veckan eller oftare kan inte alltid erbjudas. I dessa fall kan storlek på behållare eller antal behållare anpassas för att möta behoven.

Dessutom finns abonnemang för:

  • Restavfall i container
  • Underjordsbehållare för restavfall och matavfall
  • Återvinningsmaterial

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2,
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-tors 07-16,
lunchstängt 12-13
Fredag 07-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter