Beslut om fyrfackskärl för villor och fritidshus tas inom kort

19 februari 2024
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Avfall och återvinning Hållbar utveckling - Agenda 2030

Det har gått ett år sedan det blev känt att villahushåll och fritidshus eventuellt kommer att få fyrfackskärl för att kunna sortera allt sitt förpackningsavfall vid den egna bostaden. Nu ska det nya insamlingssystemet klubbas - inom kort tas beslut om inköp av fyrfackskärl och nya avfallsfordon.

Senast 1 januari 2027 ska alla svenska hushåll kunna lämna sina förpackningar till återvinning i anslutning till den egna bostaden, enligt ett regeringsbeslut. Målet är att öka sorteringen och återvinningen av förpackningar genom att göra det lika enkelt som att kasta mat- och restavfall.

Inför den förändringen behövs ett nytt insamlingssystem. Efter en utredning tillsammans med Oxelösunds kommun föreslås ett system med fyrfackskärl för villahushåll och fritidshus, och att det införs som en gemensam lösning för båda kommunerna. För flerbostadshus och samfälligheter anses det mest lämpligt samla in förpackningar i separata kärl i miljörum eller liknande. 

Efter en period av kostnadsberäkningar och fortsatt planering är det dags att fatta beslut om att investera i nya kärl och fordon. Ärendet ska upp i kommunstyrelsen den 26 februari och sedan kommunfullmäktige i mitten av mars.  

- I det nya insamlingssystemet kommer villahushåll och fritidshus som idag har egna kärl att få två fyrfackskärl så att det går att sortera åtta olika slags avfall vid bostaden istället för att behöva transportera sina förpackningar till en återvinningsstation. Det blir lika enkelt att lämna förpackningsavfall som det är idag att lämna mat- och restavfall. I de kommuner som redan idag har fyrfackskärl är sorteringen bättre, säger Emelie Nylund, renhållningschef.