Luften utomhus

Varje kommun ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten och att ge aktuell information om nivåer för föroreningar. 

I Nyköpings kommun har luften som vi andas oftast bra kvalitet och vi har inte några större problem med föroreningar.

Tids- och årtidsbundet

I bland kan det uppstå situationer då kvaliteten blir lite sämre. Det kan dels vara under rusningstrafik i de centrala delarna av Nyköping, dels kan det vara årstidsbundet och hänga samman med olika väderförhållanden.

Under soliga vårdagar ökar partikelhalterna när vägarna torkar upp och vägdammet sprids, och under sommaren kan halterna av marknära ozon stiga vilket kan påverka både människor och grödor även utanför tätorterna. Prognos för ozonhalten kan du hitta på SMHI:s webbplats

Beräkning av luftkvaliteten

Alla kommuner i Sverige ska övervaka luftkvaliteten i sin kommun. I Nyköpings kommun är vi medlemmar i Östra Sveriges Luftvårdsförbund som håller samman arbetet. Övervakningen sker främst genom beräkningar.

På webbplatsen för beräkningarna finns kartor som visar den generella luftkvaliteten i länet och i kommunen (filtrera på Södermanlands län).

Vad du själv kan göra för att förbättra luftkvaliteten

Vedeldning kan ge upphov till föroreningar som påverkar luftvägarna hos känsliga personer. För att minska risken för störningar genom vedeldning kan du få råd och tips på vår informationssida om vedeldning.

Undvik tomgångskörning, läs mer på vår informationssida om tomgångskörning

Mer om luftföroreningar

Läs om luften vi andas och hur den påverkar oss, ta del av fakta och statistik kring utsläpp, föroreningar och luftkvalitet och se vilka lagar och regler som gäller och vad som görs internationellt på Naturvårdsverkets ämnessida om luft

Kontakta oss

Kundservice

Epost: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter