Stadsutvecklingsplaner

Här hittar du info om vilka stadsutvecklingsplaner kommunen jobbar med för tillfället. 

Framtagandet av stadsutvecklingsplaner är ett nytt sätt att arbeta strategiskt med utmaningar i stadsdelar under utveckling. Kortfattat kan man beskriva det som en plan för hur områdets fysiska miljö ska utvecklas och vilka utmaningar och möjligheter som finns. Planen innehåller en stadsbyggnadsvision, en strukturplan samt riktlinjer som tydliggör arbetet framöver.

Brandkärr 2040

Brandkärr är först ut med att få en stadsutvecklingsplan. I Brandkärr fokuserar planen på integration och social hållbarhet. Läs mer om arbetet med att utforma framtidens Brandkärr.

Sidan är under uppbyggnad. 

Öppna sidomeny