Beviljat bygglov - ändring

Om du vill göra ändringar i det du ska bygga efter att du fått bygglov, kan du behöva ansöka om nytt lov.

Bygglov kan behövas

Du behöver alltid kontakta kommunen om du ska göra en ändring

  • om bygglov redan beviljats kan vissa mindre ändringar hanteras i samma bygglov, men du behöver alltid diskutera det med din handläggare.
  • om det inte går att göra som ändring i beviljat bygglov så behöver du söka nytt bygglov.

Kostnaden för ett nytt lov beror på ändringarnas omfattning och vad ditt ärende gäller. Kontakta din handläggare för att få veta mer om kostnad och handläggningstid.

Handlingar du behöver för din ansökan

  • ansökan, via blankett eller e-tjänst
  • samma typer av handlingar som du behövde i det första ärendet. Samtliga handlingar som rör ändringen.

Vi hjälper dig - följ checklistan

Kontakta din handläggare

Så fort du får reda på att det du bygger inte följer det bygglov du har fått beviljat så behöver du själv kontakta kommunen. Din handläggare kommer då hjälpa dig att ta reda på om du behöver söka ett nytt bygglov eller om det kan hanteras som en ändring inom samma bygglov.  

Uppdatera ditt tidigare underlag

Om din handläggare meddelar dig att du behöver ett nytt bygglov så behöver du göra en ny ansökan. Du behöver då uppdatera de tidigare handlingarna du redan har skickat in, så att de stämmer överens med det du ska bygga.

Det är även viktigt att du är tydlig med att det är en ny ansökan.

Skicka in din ansökan

Nu har du gjort allt du behöver för att kunna göra en ansökan. Du kan välja att antingen

ansöka direkt via vår e-tjänst

eller beställa en blankett, för att göra ansökan, från kundservice. Mejla till kundservice@nykoping.se eller ring 0155-24 80 80.

Ansökan med handlingar mejlar du sedan till bygglov@nykoping.se eller postar till:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.

  • Jämna veckor – Torsdagar 15:00-19:00
  • Ojämna veckor – Tisdagar 15:00-19:00

Boka rådgivning via e-tjänst

Förbered dig gärna innan rådgivningen genom att vara tydlig med vad du undrar och till exempel bifoga handlingar när du gör din bokning. 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter