Svart bild med siffran 60 på och texten Earth hour

Earth Hour 2024

Lördagen den 23 mars 2024 uppmärksammas Earth Hour över hela världen. En miljömanifestation som innebär att lampor släcks mellan klockan 20:30 och 21:30. Earth Hour handlar om att inspirera människor att agera för planeten samt att sprida kunskap.

Nyköpings kommun har deltagit i manifestationen i flera år genom att släcka ner byggnader. I år släcker vi ned Stadshuset, Rådhuset och Östra skolan. 

Alla kan göra något

Earth Hour handlar om att inspirera människor att agera för planeten samt att sprida kunskap om klimat och biologisk mångfald, i strävan att nå 1,5-gradersmålet och nettonollutsläpp.

Årets teman är:

  • Du är världens chans – alla kan göra något, tillsammans blir vi världens chans
  • Agera för vår planet – genom aktiva handlingar som hjälper oss att bli mer hållbara i vårt liv

Kommunens arbete för ett hållbart samhälle

Några exempel på vad kommunen arbetar med för ett hållbart samhälle:

  • Vi har nyligen lanserat Klimatsamverkan Nyköping - ett initiativ där små och medelstora företag erbjuds att kostnadsfritt delta i samverkan, i syfte att få stöttning i processen för att öka takten i den gröna omställningen
  • Vi har tagit fram en koldioxidbudget som kartlägger utsläppen av koldioxid i kommunen som geografiskt område. Det hjälper kommunen att införa åtgärder för en hållbar utveckling.
  • Vi har genomfört en klimatkartläggning av organisationen, som resulterat i att ytterligare åtgärder inom områden som energieffektivisering samt transporter kommer genomföras.
  • Måltidsservice i Nyköpings kommun arbetar för att minska matsvinnet och tillämpar WWF:s koncept One Planet Plate: måltider som håller sig inom vår planets klimatbudget.

Läs mer i vårt program för ekologisk hållbarhet

Du vet väl om att vi också erbjuder energi- och klimatrådgivning, kostnadsfritt för dig. 

Så kan du vara med och göra skillnad

Tips på små och stora förändringar i vardagen som gör skillnad för miljö och klimat: Förändringar - Världsnaturfonden WWF

På Världsnaturfondens webbsida finns Earth Hour - Världsnaturfonden WWF så att du kan engagera dig eller bara lära dig mer om deras arbete.

För dig som jobbar inom skolan

Vill ni ta upp frågan om klimat och biologisk mångfald på några enstaka lektioner med hjälp av WWFs material? Eller vill ni göra ett längre projektarbete där eleverna får en djupare förståelse för hur klimatet och biologisk mångfald hänger ihop? Läs mer på WWF:s webbplats. 

Earth Hour startade 2007

Earth Hour startade för drygt tio år sedan, som en enkel symbolhandling för klimatet. Då var manifestationen liten, men med åren har den vuxit och nu engagerar den varje år hundratals miljoner människor i allt fler länder.

Öppna sidomeny