Bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan

Utanför detaljplan finns det mer frihet att bygga utan bygglov. Ibland kan det dock finnas områdesbestämmelser som anger utökad bygglovsplikt.

Tillbyggnad av huvudbyggnad eller komplementbyggnad och nybyggnad av komplementbyggnad kan vara bygglovsbefriat på tomter som ligger utanför detaljplan. Förutsatt att det inte finns bestämmelser för området som anger bygglovsplikt och att tomten inte ligger inom så kallad sammanhållen bebyggelse.

Använd vår karta för att ta reda på om det finns en detaljplan i ditt område.

Gällande detaljplaner

Om du är osäker är du välkommen att kontakta oss.

Tillbyggnad av huvudbyggnad eller komplementbyggnad

För att du ska få göra en tillbyggnad utan bygglov måste följande kriterier vara uppfyllda:

 • tillbyggnaden ska byggas utanför detaljplan och utanför ett område med sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs
 • tillbyggnaden ska byggas i ett område som inte omfattas av områdesbestämmelser som kräver bygglov för den planerade åtgärden
 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus
 • tillbyggnaden ska vara liten
 • tillbyggnaden ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns

Läs mer om tillbyggnader utanför detaljplan hos Boverket.

Nybyggnad av komplementbyggnad

För att du ska få göra en komplementbyggnad utan bygglov utanför detaljplan och områdesbestämmelser måste följande kriterier vara uppfyllda:

 • komplementbyggnaden ska byggas utanför detaljplan och utanför ett område med sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs
 • komplementbyggnaden ska byggas i ett område som inte omfattas av områdesbestämmelser som kräver bygglov för den planerade åtgärden
 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus
 • komplementbyggnaden ska inte dominera över bostadshuset, det ska alltså vara tydligt att det är ett komplement
 • komplementbyggnaden ska vara fristående
 • komplementbyggnaden ska placeras i omedelbar närhet till bostadshuset
 • komplementbyggnaden ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns

Läs mer om komplementbyggnader utanför detaljplan hos Boverket.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring är bygglovsbefriade utanför detaljplan. De flesta ekonomibyggnaderna kräver inte heller anmälan, men ska uppfylla krav som ställs i bygglagstiftningen.

Läs mer om ekonomibyggnader hos Boverket.

Grannars godkännande

Grannar kan godkänna att bygglovsbefriade komplementbyggnader och tillbyggnader placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Godkännandet måste då ges av samtliga lagfarna ägare som skriver under, förslagsvis en daterad situationsplan med åtgärden inritad samt på fasadritning som vetter mot granne. 
Avståndet till allmän platsmark (exempelvis park eller gata) får aldrig vara mindre än 4,5 meter. Då behöver du söka bygglov.

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.

 • Jämna veckor – Torsdagar 15:00-19:00
 • Ojämna veckor – Tisdagar 15:00-19:00

Boka rådgivning via e-tjänst

Förbered dig gärna innan rådgivningen genom att vara tydlig med vad du undrar och till exempel bifoga handlingar när du gör din bokning. 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter