Hämtning av avfall

Här hittar du information om avfallshämtning och sortering av avfall.

Vill du läsa om avgifter och abonnemang? Klicka här. 

 

Sortering i grönt och brunt kärl

I Nyköpings kommun samlar vi in avfall i två separata kärl som finns hemma hos dig: I det gröna kärlet slänger du det restavfall som inte går sortera ut för återvinning. I det bruna kärlet slänger du ditt matavfall, exempelvis potatisskal, kaffesump, tepåsar och köttrester. Läs mer om restavfall och matavfall här.

Alla tidningar och förpackningar sorteras separat och lämnas på en återvinningsstation, eller miljörum i ditt bostadsområde.


Placering av kärl för villahushåll

Det är viktigt att dina kärl för rest- och matavfall står på rätt sätt för att de ska kunna tömmas på ett tryggt och säkert vis. Vi hämtar avfall med hjälp av två olika fordonstyper, som har olika tömningsteknik. Det innebär att hushållen i vissa områden ska placera kärlen med handtagen mot fastigheten, medan hushåll i andra områden ska placera kärlen med handtagen mot gatan och sopbilen. Du vet vad som är rätt håll genom att se hur vi ställer tillbaka kärlen efter tömning. Vi ställer dem vända åt det håll som är rätt i just ditt område.

För trygg och säker sophämtning, tänk på att:

  • kärlen ska stå plant och i höjd med gatan
  • ställa kärlen max 1,5 meter från vägkanten
  • det ska vara minst 50 centimeter mellan kärlen
  • inte packa för mycket i kärlet, locket måste gå att stänga


Hämtningsdagar och tider

Om du är osäker på vilka hämtningsdagar som gäller för dig är du välkommen att kontakta oss på tfn 0155-24 88 00. Till samma nummer kan du ringa för att beställa en extrahämtning (mot avgift) om du har missat att ställa fram dina kärl till hämtningsdagen. 

Ställ ut dina kärl redan kvällen innan hämtningsdagen. 


Ändrade hämtningsdagar för avfall

Vid helgdagar, såsom jul, påsk och midsommar, hämtar vi avfallet på andra dagar än normalt. Alla ändringar publiceras här samt annonseras i Södermanlands nyheter och som en driftstörning på startsidan på kommunens webbplats.

Ändrad avfallshämtning 2024

Ställ ut kärlen kvällen innan ny hämtningsdag. Hämtningen påbörjas 05.00. Tack för att du låter dina kärl stå framme tills de är tömda!

Vecka 23

Ordinarie hämtningsdag 

Ny hämtningsdag

måndag 3/6

måndag 3/6 (ingen ändring)

tisdag 4/6

måndag 3/6 eller tisdag 4/6 

onsdag 5/6

tisdag 4/6

torsdag 6/6,nationaldagen

onsdag 5/6

fredag 7/6

fredag 7/6 (ingen ändring)

Vecka 25

Ordinarie hämtningsdag 

Ny hämtningsdag

måndag 17/6

måndag 17/6 (ingen ändring)

tisdag 18/6

måndag 17/6 eller tisdag 18/6 

onsdag 19/6

tisdag 18/6

torsdag 20/6

onsdag 19/6

fredag 21/6, midsommarafton

torsdag 20/6 

Månadshämtning

Månadshämtning betyder att du får ditt restavfallskärl tömt var fjärde vecka, på ordinarie hämtningsdag. Matavfallskärlet töms varannan vecka även om du har månadshämtning för restavfallet. 

Du som har ett abonnemang med månadshämtning har en rund röd dekal på ditt kärl för restavfall. Dekalen signalerar till chauffören att kärlet ska tömmas var fjärde vecka.

Har du månadshämtning med tömning jämna veckor töms ditt kärl följande veckor: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 och 52.

Har du månadshämtning med tömning udda veckor töms ditt kärl följande veckor: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47 och 51.

Röd dekal

Har du fått en hälsning från föraren som hämtar ditt avfall?

Chaufförerna som kör kommunens sopbilar hänger ibland en lapp på ditt avfallskärl om de vill meddela dig något. Den har både kryssalternativ och fritextfält och används exempelvis för att påminna om att sortera ut matavfall, informera om ditt kärl av något skäl inte kunde tömmas den dagen eller om det är trasigt och behöver bytas. Eller för att tacka hushåll som sköter sin sortering extra bra! Tanken med meddelandena är att underlätta kontakten mellan chaufförer och abonnenter och ge bättre förutsättningar för att hämta och återvinna avfall.

en hängande lapp på ett brunt kärl

 

Hämtning av grovavfall i container (lastväxlarflak)

Grovavfall kan hämtas efter beställning, mot en särskild avgift. Se Nyköpings kommuns avfallstaxa, tabell I2 ("Grovavfall i lastväxlarflak"). Farligt avfall hämtas inte.

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-tors 07-16, 
lunchstängt kl. 12-13
fredagar 07-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter